Gå till innehållet

JHL:s Niemi-Laine: Nedskärningarna i kommunernas statsandelar måste annulleras

Ifall budgetförslaget verkställs, innebär det att kommunernas ställning försvagas ytterligare och att den offentligt producerade servicen avsiktligen körs ner. JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine kräver att nedskärningarna i kommunernas statsandelar annulleras.

Ifall finansministeriets budgetförslag förverkligas, innebär det en nedskärning på till och med över 400 miljoner euro i kommunernas finansiering. Landets regering ämnar alltså, i strid mot sina tidigare löften, försvaga kommunernas ställning.

– Då man driver på en så här betydande nedskärning måste man fråga sig om regeringens målsättning är att avsiktligen köra ner den offentligt producerade servicen. Nedskärningen är så stor att den utan vidare påverkar bl.a. kommunernas förmåga att sköta den grundläggande utbildningen. Samtidigt som den offentliga serviceproduktionen försvagas, öppnas servicefältet genom vårdreformen upp för marknaden, konstaterar ordförande Päivi Niemi-Laine.

Ifall det finns ekonomiskt svängrum, borde det nu inriktas på servicen. Offentlig och offentligt producerad service förbygger på bästa sätt ojämlikhet och förbättrar bland annat kvinnornas ställning. Enligt Niemi-Laine har landets regering i sin marknadsekonomiska yra trätt in på en väg där den offentliga serviceproduktionens resurser skärs ner och man istället erbjuder skattebetalarna ännu dyrare service än tidigare, i privat regi.

– Ur skattebetalarnas perspektiv är denna linje ohållbar. En kund inom den offentliga servicen kan oftast inte själv bestämma om hen använder servicen eller inte. Det föreligger en stor risk att en allt större del av den offentliga servicen inte längre kommer att finnas under kommunernas beslutandemakt och med tiden blir det dyrare för skattebetalarna. Någon ska betala de privata servicebolagens vinster. Inom den offentliga servicen finns det två alternativa betalare: skattebetalaren eller kunden.

Utarmandet av den kommunala sektorn påvisar att statsmakten inte har någon verklig vilja att återställa den offentliga sektorns semesterpenningar till det normala. Det rätta budskapet vore att återbetala inverkningarna av nedskärningarna till och med i förtid då den ekonomiska situationen förbättras.

– Nedskärningarna försvagar servicen och kommunernas förmåga att producera tjänster. Kommunerna måste ha råd att betala sina arbetstagares löner också i fortsättningen, framhäver Niemi-Laine.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772