Gå till innehållet

Regeringens planerade uppsägningslag tystar ner kvinnorna – PAMs Ann Selin och JHL:s Päivi Niemi-Laine kräver en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv

Regeringens avsikter att ändra på arbetsavtalslagen och försämra uppsägningsskyddet på personrelaterade grunder drabbar de kvinnodomierade branscherna hårdast. Förbundsledarna anser att planen hotar jämställdhet och utökar ojämlikheten mellan könen på arbetsmarknaderna.

Regeringen avser att ändra på lagen om arbetsavtal på så sätt att det blir enklare än tidigare att säga upp arbetstagare som arbetar på företag med mindre än 20 anställda. Servicefacket PAM:s ordförande Ann Selin och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine förkastar förslaget.

– Regeringen borde ha utvärderat förslagets effekter för de olika könen, kräver förbundsordförandena.

– Om lagen förverkligas tystas kvinnorna på arbetsplatserna. Att sänka uppsägningströskeln på grund av personrelaterade grunder tillför rädsla och sätter arbetstagarna i en ojämlik ställning enligt kön och arbetsplatsstorlek. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är redan nu sämre än männens och det finns en risk att klyftan djupnar ytterligare, konstaterar ordförandena.

PAM:s och JHL:s ordföranden är övertygade om att regeringens motiveringar till ändringsbehoven är tagna ur luften. Forskning som stöder att nuvarande lagstiftning skulle försvåra sysselsättningen existerar inte.

– Uppsägningslagen är åter igen ett bevis på brister i lagberedningsarbetet, som man vant sig vid under Sipiläs regering. Dessutom drabbar den här försämringen som riktas till arbetstagare i första hand kvinnodominerade branscher, konstaterar PAM:s Ann Selin.

Regeringens förslag riktas i synnerhet mot arbetstagare inom servicebranscherna och den offentliga sektorn i och med att det inte förekommer närmare bestämmelser om uppsägningsskyddet i kollektivavtalen för dessa branscher. Omkring 70 procent av arbetskraften inom branscherna är kvinnor.

– Om lagen vinner laga kraft, är de mansdominerade branscherna skyddade från försämringar i uppsägningsskyddet åtminstone fram till följande kollektivavtalsförhandlingar. Kvinnodominerade branscher såsom den offentliga sektorn och servicebranscherna drabbas av försämringarna omgående, konstaterar JHL:s Päivi Niemi-Laine.

Ordförandena påminner att det krävs handlingar för att främja jämställdheten i arbetslivet för att minska löneskillnaderna, men även handlingar som utvecklar strukturer i samhället såsom familjeledigheter, för att kvinnorna ska lättare kunna delta i arbetslivet.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, JHL, 040 702 4772
ordförande Ann Selin, PAM, 0500 750 405