Gå till innehållet

JHL: Lagen om småbarnspedagogik går inte in på de verkliga problemen inom sektorn – nästa regering måste ta upp lagen på nytt

Riksdagen godkände den nya lagen om småbarnspedagogik i slutet av juni. I motsats till vad lagstiftarna påstår blev inte barnets intresse det centrala i lagen. Den rättar inte till en enda sak som är viktig med tanke på barnen.

JHL står fast vid åsikten att nästa regering måste ta upp den godkända lagen på nytt och forma om den för barnens bästa. Förbundet kräver också en snabb utbyggnad av fortbildningsvägar för barnskötare och socionomer för att deras sysselsättningsläge inte ska försämras.

Den nya lag om småbarnspedagogik som riksdagen godkände i slutet av juni är misslyckad från första början, säger Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Lagstiftarna påstår att man i den nya lagen gör barnets intresse centralt genom att höja utbildningsnivån för personalen och förtydliga uppdragsbeteckningar. JHL:s ordförande står bakom åsikten att lagreformen inte innebar en enda viktig förändring som förbättrade kvaliteten i småbarnspedagogiken eller var viktig för barnets intresse.

– De verkliga problemen, dvs. grupper som är för stora och brotten mot relationstalen, får fortgå med den här regeringens välsignelse, säger Niemi-Laine.

De som arbetar inom småbarnspedagogiken anser att den nuvarande personalsammansättningen inte har varit något problem. Ändå lyftes ändringen av sammansättningen fram som den viktigaste faktorn för kvalitetsförbättring i hela lagreformen.

Socionomer och barnskötare måste garanteras fortbildning

Den nya lagen försvagar sysselsättningen för barnskötare och socionomer. När man framhäver akademisk examen, åker de som har en yrkesexamen eller en yrkeshögskoleexamen in på ett sidospår. De måste tryggas sysselsättning.

JHL har redan påbörjat arbetet för att minska de olägenheter som förorsakas av den nya lagen genom förändringen i personalsammansättningen. Det kräver att man snabbt bygger ut klara och tydliga fortbildningsvägar för barnskötarna och socionomerna.

Nästa regering måste ändra lagen

JHL har noga studerat resultatet av omröstningen om lagförslaget. Bara den socialdemokratiska gruppen röstade enhälligt emot förslaget.

Röstningsbeteendet visar klart och tydligt hur väl partierna förstår sig på småbarnspedagogikens vardag och verkliga behov.

– Rätt dåligt utgående från de avgivna rösterna, konstaterar Niemi-Laine.

JHL:s ordförande lovar följaktligen att förbundet sätter upp en ny behandling och ändring av lagen som ett av sina främsta mål i nästa riksdagsval. JHL företräder närmare 22 000 röstberättigade medlemmar som arbetar i olika befattningar inom småbarnspedagogiken.

– En sådan grupp har kraft att ändra sammansättningen och positionen av dem som sitter på Arkadiabacken så att det finns en bättre uppfattning om vad en kvalitetsförbättring inom småbarnspedagogiken behöver, säger Niemi-Laine.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
avtalsombudsman Minna Pirttijärvi, 0400 885 017