Gå till innehållet

En guide för förebyggande av och ingripande vid sexuella trakasserier

I den här guiden finns samlad aktuell information om hur man förebygger och ingriper i sexuella trakasserier på arbetsplatser och i det finländska arbetslivet.

I den här guiden finns samlad aktuell information om hur man förebygger och ingriper i sexuella trakasserier på arbetsplatser och i det finländska arbetslivet. I sista hand är det arbetsgivarens skyldighet att förhindra trakasserier och osakligt bemötande. Även om trakasserier inte skulle ha förekommit på arbetsplatsen tidigare lönar det sig för arbetsgivaren att kontrollera att organisationens handlingsmodeller och praxis för att anmäla trakasserier är uppdaterade och att alla känner till dem.

Guiden har utarbetats i en arbetsgrupp bestående av företrädare för arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och arbetsmarknadsparterna.
Som bakgrundsmaterial har arbetsgruppen utnyttjat lagstiftning, lagberedningsmaterial
och information från arbetarskyddsmyndighetens, jämställdhetsombudsmannens och
andra myndigheters webbplatser. I slutet av guiden finns en länksamling med mer information i ämnet.

Guiden är avsedd för både arbetsgivare och arbetstagare.

En trakasserifri arbetsplats -en guide