Gå till innehållet

Sommarjobbarinfo öppnar onsdagen den 2 maj

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo betjänar ända fram till torsdagen den 31 augusti. Telefonbetjäning ges på numret 0800 179 279 måndag till fredag klockan 9–15, på finska, svenska och engelska.

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnar igen denna onsdag den 2 maj. Löntagarorganisationernas avgiftsfria rådgivning hjälper sommarjobbare redan för 14:e gången.

Sommarjobbinfo betjänar ända fram till den 31 augusti. På tjänstens webbplats www.kesaduunari.fi/svenska (finska www.kesaduunari.fi och engelska www.kesaduunari.fi/english) finns ett täckande informationspaket arbetslivet för sommarjobbare. Via webbplatsen kan du också skicka frågor direkt till rådgivarna på Sommarjobbinfo.

Telefonbetjäning ges på numret 0800 179 279 måndag till fredag klockan 9–15, på finska, svenska och engelska. Du kan ringa anonymt.

Sommarjobbinfo finns också på  Facebook och Twitter.

Läs noggrannt igenom arbetsförhållandets villkor före du undertecknar arbetsavtalet. Du kan kontakta Sommarjobbinfo redan före arbetet börjar.

Sommarjobbinfo ger råd i frågor som gäller till exempel löner, arbetsskift och prövotider. Alla frågor behandlas konfidentiellt, du behöver inte vara blyg.

Som sommarjobbare ska du se till att du får en ordentlig introduktion i dina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren är skyldig att ge handledning också i arbetarskyddet, förhållandena på arbetsplatsen och hur man använder maskiner och annan utrustning. En ordentlig introduktion leder till färre arbetsolyckor, högre kvalitet på arbetet och bättre arbetshälsa.