Gå till innehållet

Universitetens personalorganisationer godkände förlikningsförslaget – alla arbetsstridsåtgärder ställs in

Universitetens personalorganisationer FOSU, JHL och Pardia samt arbetsgivarens representant Bildningsförbundet har godkänt förlikningsman Janne Metsämäkis andra förlikningsförslag i arbetskonflikten om universitetens kollektivavtal. Det innebär också att organisationerna avblåser sina arbetsstridsåtgärder. Också JHL:s planerade stödstrejk inom godstrafiken som skulle ägt rum den 7 mars ställs in.

– Det var riktigt tuffa förhandling, och lösningen kan betraktas som tillfredsställande för personalens del. Stödet från medlemmarna i universitetsbranschens organisationer och deras beredskap att utöva påtryckningsåtgärder var av ytterst stor betydelse. Ett varmt tack till dem för detta, betonar Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Löntagarorganisationern Pardia, som representerade personalen vid huvudförhandlingarna.

Enligt det godkända förlikningsförslaget är avtalsperioden för universitetens kollektivavtal 1.2.2018–31.3.2020. Lönerna höjs under avtalsperioden med sammanlagt 3,45 procent, vilket motsvarar den allmänna linjen.

– Det är positivt att vi fick löneförhöjningar för universitetspersonalen som motsvarar den allmänna nivån. Det har de universitetsanställda som gör ett värdefullt arbete för hela samhället verkligen gjort sig förtjänta av efter många år av flexande och tänjande av de egna resurserna, konstaterar FOSU:s, Pardias och JHL:s representanter.

Den reform av lönesystemet som arbetsgivaren kraftigt drivit på och som orsakat mycket friktion i förhandlingarna överflyttas till en arbetsgrupp för beredning.

– De förändringar som arbetsgivaren ursprungliga föreslagit var för stora och det hade varit orättvist mot personalen att genomföra dem på en gång, så det var omöjligt att godkänna dem. Nu kan man förbereda reformen av lönesystemet omsorgsfullt, och även personalen har möjlighet att påverka slutresultatet. Lönesystemet kan förnyas endast genom förhandlingar och avtal, tillägger personalorganisationernas representanter.

På grund av arbetsgivarens motstånd åstadkoms inga större ändringar av kollektivavtalstexten. Positivt är att man överväger att tillsätta en arbetsgrupp för att minska den stora andelen visstidsanställningar. Dessutom tas de visstidsanställda i betraktande vid reformen av lönesystemet. Det är också bra att arvodena för de förtroendevalda höjs för deras viktiga arbete.

Mera information ger

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
ordförande Olli Luukkainen, tfn 0500652 872
förhandlingschef Markku Kojo, tfn 0400419 784

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
förhandlingschef Kristian Karrasch, tfn 040 7289046
avtalsfunktionär Erika Mattsson, tfn 0400461 411

Löntagarorganisationen Pardia
ordförande Niko Simola, tfn 040 5668517
jurist Ira Kyntäjä, tfn 050 3257507