Gå till innehållet

JHL till undervisningsministern: Balans mellan vårdnad, skötsel och undervisning uppnås genom att stärka alla yrkesgruppers pedagogiska kompetens

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och avtalsombudsman Minna Pirttijärvi samt tre andra organisationer inom vård och uppfostran besökte förra veckan undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. JHL:s viktigaste budskap till ministern var att barnen som omfattas av småbarnsfostran behöver en mångsidig blandning av vuxna lärdomar och erfarenheter samt omvårdnad och omsorg, inte bara undervisning.

I lagreformens andra skede är det meningen att behandla vilken utbildningsgrund personalen som ser till barnen ska ha.  JHL är mycket oroad över att undervisningen stjäl utrymme från barndomen.  Dessa punkter tog också JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och avtalsombudsman Minna Pirttijärvi upp när de besökte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen i månadsskiftet februari-mars.

Minna Pirttijärvi
JHL:s avtalsombudsman Minna Pirttijärvi

– Nu planerar man att öka antalet lärare och minska antalet barnskötare. Detta är ett hot mot den centrala tanken bakom lagen om småbarnspedagogik, att det finns en balans mellan fostran, undervisning och omsorg, säger JHL:s avtalsombudsman Minna Pirttijärvi.

Vi fruktar att om småbarnspedagogikens blir lärarfokuserat, kommer omsorgens, omvårdnadens och lekens betydelse att minska. Nog ska barn har rätt att vara barn, att leka och få omvårdnad.  Om det krävs så genom lagstiftning, konstaterar Pirttijärvi.

Enligt planerna ska betoningen av lärare i småbarnspedagogiken genomföras under de följande 12 åren. Pirttijärvi anser att förslaget saknar all realism. Experterna har konstaterar att reformen skulle ta ca 20 år att genomföra.

Lösningen skulle kunna vara pedagogiska barnskötare

– Samma mål kan nås snabbare och effektivare genom att omvårdnads- och omsorgspersonalen ges pedagogisk fortbildning. Genom att fortbilda den nuvarande personalen skulle man kunna trygga servicens kvalitet också när barnträdgårdslärarna måste ta itu med att fylla i planer för småbarnspedagogik, understryker Pirttijärvi.

Hon tror att förbundet skulle kunna börja lobba för en ny yrkesbeteckning och utbildning för pedagogiska barnskötare.

Ett som Pirttijärvi ser positivt på i propositionen är att familjedagvårdare ska ges påbyggnadsutbildning för att kunna sköta vård- och omsorgsuppgifter i daghem.

– Det här förslaget är en strävan i rätt riktning och förnuftigt och hållbart utnyttjande av nuvarande resurser.

Däremot ser hon det som en stor brist att man i lagpropositionen annars helt glömt bort utveckling av familjedagvården.

– Vi frågade minister Grahn-Laasonen om meningen är att fälla familjedagvården utanför småbarnspedagogikens område. Hon svarade att detta inte har varit propositionens avsikt.

Socionomer odugliga lärare?

JHL ser det som helt ofattbart att man i propositionen föreslår att barnträdgårdslärare med socionomutbildning inte längre ska ha behörighet att sköta undervisningsuppgifter.

– Herregud, just denna yrkesgrupp bidrar ju genom sin breda utbildningsbakgrund till att skapa en helhetsuppfattning av barnens och familjernas behov. Detta kunnande ska inte underskattas när det gäller förebyggande av utslagning redan inom småbarnspedagogiken, säger hon.

Pirttijärvi berättar att minister Grahn-Laasonen såg ut att ha förstått saken – det skulle vara svårt att dra en gräns mellan yrkeshögskole- och kandidatexamina.

Ny lag träder i kraft redan i augusti?

Remissbehandlingen av andra skedet av revideringen av lagen om småbarnspedagogik slutar den 18 mars. Den nya lagen är avsedd att träda i kraft redan i augusti detta år. Enligt propositionen ska övergångsperioden i fråga om personalens behörighet vara 12 år, efter vilket hälften av barnskötarna (till och med 9 000 anställda) ska ersättas med lärare.

JHL:s farhågor gäller två frågor: kommer barnen att få tillräcklig vård bland alla undervisning och kommer personalen inom den finländska småbarnspedagogiken också i fortsättningen att vara multikompetent och mångsidigt utbildad.

JHL har gjort en utredning om småbarnspedagogikens framtid. Lapsen parhaaksi-utredningen var delvis att ett svar på undervisnings- och kulturministeriets Vägkarta för småbarnspedagogiken.

*) Vertikal Oy, producent av kundservice i anslutning till kommunekonomin