Gå till innehållet

Service- och tjänstebranschens Union i Norden stöder facken i avtalsförhandlingarna

Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) sammanträdde i Helsingfors 27–28.2.2018. SUN:s styrelse framförde sin djupa oro för det nuvarande läget, där villkoren för arbetsförhållandet inte resulterar i avtal och uttryckte sitt stöd för universiteten och även för de övriga branscherna inom vilka förhandlingarna fortfarande pågår.

Under mötet behandlades bland annat den nordiska arbetsmarknadssituationen. Styrelsen för Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) framförde sin djupa oro för det nuvarande läget, där villkoren för arbetsförhållandet inte resulterar i avtal. Ett dylikt exempel är bland annat förhandlingssituationen för de finländska universiteten. SUN:s styrelse uttrycker sitt stöd för universiteten och även för de övriga branscherna inom vilka man förhandlar som bäst med sikte på ett förhandlingsresultat.
Arbetstagarnas ställning bör beaktas och förhandlingarna får inte förvandlas till dikteringspolitik.

De nordiska arbetsmarknaderna har långa traditioner och en fungerande avtalskultur. Det här systemet som har byggts upp under det här seklet får inte skrotas till följd av enskilda arbetsmarknadsaktörers bevåg. SUN kommer att intensifiera det nordiska samarbetet med hänsyn till arbetsmarknadssituationen i de olika länderna.

Mer information:
Jaana Ylitalo, intressebevakningschef Servicefacket PAM, ordförande för SUN, 050 588 1170

Hannu Moilanen, avtalsombudsman, JHL, 040 3101 255

Medlemsförbunden i SUN

Danmark

Fagligt Fælles Forbund 3F

Serviceforbundet

Färöarna

Havnar Arbeidskvinnufelag

Norge

Handel og Kontor i Norge

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Tjenestemannslag

Fagforbundet

Sverige

Fastighetsanställdas Förbund

Transportarbetareförbundet

Handelsanställdas Förbund

Service- och kommunikationsfacket SEKO

Finland

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Servicefacket PAM

Starfsgreinasamband Íslands SGS