Gå till innehållet

Förlikningsförslag i privata socialvårdens arbetstvist

Riksförlikningsman Minna Helle har på morgonnatten måndag 5.3 lämnat ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom privata socialservicebranschen. Avtalsparterna ska svara på förlikningsförslaget under måndag 5.3, senast kl. 17.00.

Riksförlikningsman Minna Helle har på morgonnatten måndag 5.3 lämnat ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom privata socialservicebranschen. Avtalsparterna ska svara på förlikningsförslaget under måndag 5.3, senast kl. 17.00.

Om samtliga avtalsparter godkänner förlikningsförslaget, återkallas strejkerna som hotar privata daghem och den övriga privata omsorgssektorn. Om en eller flera parter förkastar förlikningsförslaget, kommer facken att verkställa åtminstone strejken i privata daghem 7-8.3.2018.

Läs också nyheten på riksförlikningsmannens webbplats