Gå till innehållet

Avtalsparterna godkände förlikningsförslaget för privata socialservicebranschen, strejker återkallas

JHL och de övriga personalorganisationerna för privata socialservicebranschen har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag. Även arbetsgivarnas representant Välfärdsbranschernas förbund har godkänt förslaget. Detta löser arbetstvisten inom branschen, varvid även övertidsförbudet, förbudet att byta arbetspass och de planerade strejkerna återkallas.

Arbetstvisten inom privata socialservicebranschen har avgjorts. De planerade strejkerna inom branschen återkallas och övertids- och skiftbytesförbudet avslutas med omedelbar verkan.

Riksförlikningsman Minna Helle lämnade ett förlikningsförslag i tvisten tidigt på måndag morgon den 5 mars. Både personalorganisationerna och arbetsgivarnas representant Välfärdsbranschernas förbund godkände förlikningsförslaget under samma dag.

Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020.

Avtalets löneförhöjningar består av både allmänna förhöjningar och förhöjning av vissa lönegruppers minimilöner.

Allmänna förhöjningar

1.4.2018 betalas en allmän förhöjning på 1,33 procent.

1.4.2019 betalas en allmän förhöjning på 1,34 procent.

Höjning av de lägsta lönerna

 Lönegrupperna A-F får ett 0,9 procents påslag på de lägsta lönerna fr.o.m. 1.6.2018.

Lönegrupperna A-F får ett 1 procents påslag på de lägsta lönerna fr.o.m. 1.6.2019.

– Lönegruppernas miniminivåer stiger avsevärt. De lägsta lönerna höjs med 1,9 utöver de allmänna förhöjningarna. Detta betyder att de lägsta lönerna höjs med minst 80 euro och högst dryga 130 euro, berättar JHL:s avtalsombudsman Veikko Lehtonen.

Dessutom höjs förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden med fem procent. Arbetarskyddsfullmäktige får också ett nytt minimiantal representerade anställda, 20-29 personer.

Stora förbättringar i arbetsvillkoren för anställda med noll- eller deltidsavtal

Avtalet skapar vissa begränsningar i användningen av nollavtal och varierande arbetstider. I uppgörelsen ingår även element som gör arbetstiderna fastare än för närvarande. Arbetstagaren kan fortsättningsvis ingå ett nollavtal, om hen vill.

– De nya bestämmelserna förbättrar möjligheterna att ingripa i de grövsta missförhållandena. Formuleringarna är mycket bättre än i lagen som nu bereds, berättar avtalsombudsman Kalle Honkanen.

Arbetsgrupp ska bereda nytt löneprogram

Frågan om löneprogrammet överförs till en arbetsgrupp. Enligt arbetsgruppens arbetsbeskrivning ska den utreda åtgärder för att minska ogrundade löneskillnader. JHL och de andra facken har försökt få ett eget löneprogram för branschen för att förbättra branschens allmänna lönenivå. Branschens löner släpar efter såväl kommun- som hälsoservicebranschens löner.

Inom branschen ska också bildas en bestående statistikarbetsgrupp.

– Detta har önskats mycket länge, eftersom man endast på detta sätt kan följa med de verkliga löneskillnaderna och göra ändringar i lönesystemet. Vi har som mål att branschen har ett sporrande lönesystem som också iakttar arbetets kravnivå, säger Honkanen.

Mer information:
avtalsombudsman Veikko Lehtonen, 050 318 3598
avtalsombudsman Kalle Honkanen 050 406 9313