Gå till innehållet

JHL påskyndar de avtalslösa branschernas förhandlingar med kraftiga stödstrejker, åtgärderna riktas mot tre arbetsplatser inom tåggodstrafiken

JHL ordnar på onsdag 7.3 stödstrejker som stoppar arbetet vid bangården i Kouvola och tågtrafiken i bangårdarna vid HaminaKotka hamn. Strejken påverkar också vissa arbetsuppgifter vid Ilmala depå i Helsingfors. Strejkerna ska påskynda förhandlingarna om kollektivavtalen för privata socialservicebranschen, universiteten och privata utbildningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler.

Arbetsgivarnas brist på vilja att träffa ett avtal har lett till en situation där JHL ser det befogat att påskynda förhandlingarna genom tunga stödstrejker. Stödstrejken stoppar arbetet på Kouvola bangård på onsdag morgon den 7 mars för ett dygn. Strejken påverkar godstrafiken i hela landet. Arbetstagarna återvänder till arbetet på torsdag morgon den 8 mars. Godstrafiken i HaminaKotka hamn står stilla eftersom morgon- och kvällsskiften på bangårdarna i Fredrikshamn och Kotka strejkar den 7 mars.

En del av arbetet läggs ned vid depån i Ilmala i Helsingfors, där strejken påverkar morgon- och kvällsskiftet den 7 mars. Strejken kan leda till enstaka störningar i tågtrafiken.

Stödstrejkerna blir avblåsta om alla branscher som nu medlar om lösning når ett förhandlingsresultat före strejkerna börjar. Beslut om de vägande stödstrejkerna fattades efter noggrant övervägande.

– JHL är ett multiprofessionellt fackförbund. På det här sättet stöder den mansdominerade spårvägsbranschen de lågavlönade och kvinnodominerade branschernas kamp för skäliga arbetsvillkor. Det här är den renaste formen av solidaritet, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Arbetsmarknadsparterna försöker under riksförlikningsmannen ledning medla en lösning i arbetstvisterna om kollektivavtalen för universiteten, privata socialservicebranschen och privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler. Medlingen har kört fast på grund av arbetsgivarpartens omedgörlighet.

– Vi vill ha skäliga löneförhöjningar och rätta till de grova missförhållandena i arbetsvillkoren. Arbetsgivaren är inte villig att erbjuda en lösning på dessa frågor, påminner JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

Lönerna inom privata socialservicebranschen släpar långt efter kommunsektorns motsvarande löner. Privata undervisningssektorns anställda har erbjudits bara smulor av det som man kommit överens om inom de övriga branscherna. Friktionen i universitetens förhandlingar beror på arbetsgivarens låga löneförslag och vilja att hastigt tvinga igenom en reform av lönesystemet.

– Såväl Bildningsarbetsgivarna som Välfärdsbranschernas förbund underskattar situationens allvarlighet och tvingar därför JHL att utlysa stödstrejker för att förlösa den spända situationen. Vi är tvungna att ta till förbundets strejkmaskin för att få arbetsgivarna att ta oss på allvar. Noten för arbetsgivarnas kompromisslöshet betalas av finska exportföretag, vars verksamhet störs av strejken, beklagar Karrasch.

Mer information:

Allmänna förhandlingsläget
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 7289 046

Strejkens verkningar
ordförande Teppo Järnstedt, Spårproffsen JHL rf, 050 5372 412