Gå till innehållet

Förlikningsförslaget för privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler godkändes, alla stridsåtgärder avblåsta

JHL och de övriga personalorganisationerna för privata undervisningssektorn och yrkesinriktades vuxenutbildningscentraler har godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud. Även Bildningsarbetsgivarna har godkänt förslaget, vilket betyder att arbetstvisten är löst och de planerade strejkerna återkallas.

Arbetstvisten inom privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler har avgjorts. De planerade strejkerna inom branscher har återkallats och övertids- och skiftbytesförbudet avslutas med omedelbar verkan.Förlikningsman Jukka Ahtela lämnade ett förlikningsförslag på fredag morgon den 2 mars. Både personalens och arbetsgivarnas representanter godkände förlikningsförslaget under samma dag.

Avtalsperioden är 1.3.2018–31.3.2020. Avtalet kan också förlängas med ett år fram till 31.3.2021, om parterna kommer överens om att förlänga det.

I avtalet ingår löneförhöjningar, av vilka en stor del betalas som allmänna förhöjningar.

  • 1.5.2018 betalas en allmän förhöjning på 1,2 procent och en lokal pott på 0,3 procent.
  • 1.5.2019 betalas en allmän förhöjning på 1,1 procent och en lokal pott på 0,4 procent.

Enligt avtalet ska förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar och arvoden höjas med 4 procent.

Du kan läsa hela förlikningsförslaget på riksförlikningsmannens webbplats.

Mer information:

avtalsombudsman Erika Mattsson 0400 461 411
avtalsombudsman Laura Tuominen 050 4092 460