Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för Finnvera

Avtalsparterna i kollektivavtalet för Finnvera Abp nådde ett förhandlingsresultat på tisdag kväll den 27 februari. Avtalsperiodens längd är 2 år och 3 månader + ett år. Allmänna förhöjningar under avtalsperioden höjer lönerna med totalt 2,6 procent, utöver vilket betalas en lokal pott på en procent. Förhandlingsresultatet träder i kraft efter att båda parternas beslutande organ godkänner det.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet PRO, De högre tjänstemännen YTN och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA nådde ett förhandlingsresultat om kollektivavtalet för Finnvera Abp på tisdag kväll den 27 februari. Avtalet ska ännu godkännas av JHL:s styrelse.

Avtalsperiod

Enligt förhandlingsresultatet är avtalsperiodens längd 2 år och 3 månader med en möjlighet att förlänga avtalet med ett år, dvs. 1.11.2017–31.1.2021.

Avtalet är i kraft fram till 31.1.2021 om parterna når samförstånd om det tredje årets löneförhöjningar. Förhandlingarna om lönejusteringarnas typ och storlek ska ske före 30.11.2019. Om förhandlingarna är resultatlösa, löper avtalet ut 31.1.2020.

Löneförhöjningar

Under 2018 och 2019 utbetalas allmänna förhöjningar som höjer medianlönerna och en lokal pott.

  • År 2018 består påslaget av en allmän förhöjning på 1,2 procent och en lokal pott på 0,4 procent.
  • År 2019 betalas en allmän förhöjning på 1,4 procent och en lokal pott på 0,6 procent.

Personalrepresentanternas arvoden och ersättningar höjs med 10 procent fr.o.m. 1.2.2018.

I förhandlingsresultatet ingår också ändringar i de övriga arbetsvillkoren.

Mer information: avtalsombudsman Sari Jokinen 050 461 9316