Gå till innehållet

Undervisningsbranschens strejk hotar att sprida sig till privata skolor och gymnasier i Helsingfors

Privata undervisningssektorns och yrkesinriktade vuxenutbildningscentralers personalorganisationer Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL utfärdade ett strejkvarsel sent på söndag kväll den 25 februari.

Privata undervisningssektorns och yrkesinriktade vuxenutbildningscentralers personalorganisationer Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL utfärdade ett strejkvarsel sent på söndag kväll den 25 februari.

Strejken avbryter arbetet i 15 privata allmänbildande läroverk i Helsingfors den 12–16 mars, om avtalsparterna inte lyckas medla fram ett resultat hos riksförlikningsmannen före det.

Privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler har varit i avtalslöst läge sedan den 1 februari. Arbetstagarorganisationerna varslade om en första strejk den 18 februari. Den första strejken gäller fem yrkesläroanstalter och fyra vuxenyrkesutbildningscentraler i södra Finland och genomförs den 5–9 mars.

Branschens kollektivavtalsförhandlingar körde fast på grund av arbetstagarnas och arbetsgivarnas oeniga ståndpunkter i fråga om löneförhöjningarnas nivå och övriga arbetsvillkor. Bildningsarbetsgivarnas förslag till löneförhöjningar låg klart under den s.k. allmänna linjen, utöver vilket arbetsgivarna föreslog flera försämringar i de övriga arbetsvillkoren.

OAJ, JHL och Jyty anser att Bildningsarbetsgivarna inte har grunder att erbjuda klart mindre lönepåslag och sämre arbetsvillkor för personalen inom privata utbildningsbranschen än vad man kommit överens om för personalen vid andra läroverk och löntagare i allmänhet.

Avtalsparterna inledde medling i frågan hos förlikningsman Jukka Ahtela den 21 februari. Medlingen fortsätter måndagen den 26 februari.

Den varslade strejken gäller förutom undervisningspersonal också förvaltnings- och stödtjänstpersonalen. Personalorganisationerna Jyty och JHL har redan 7.2 förbjudit sina medlemmar från att arbeta övertid eller byta arbetsskift, och även dessa stridsåtgärder fortsätter att gälla.

Strejken gäller följande arbetsplatser:

 •  Apollon yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Apollon yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Englantilaisen koulun säätiö sr, Englantilainen koulu; grundskola och gymnasium
 • Helsingin Uusi Yhteiskoulu Osakeyhtiö, Helsingin Uusi yhteiskoulu; grundskola och gymnasium
 • Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio, Herttoniemen yhteiskoulu; grundskola och gymnasium
 • Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry, Helsingin Saksalainen koulu; grundskola och gymnasium
 • Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö, Kulosaaren yhteiskoulu; grundskola och gymnasium
 • Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Lauttasaaren yhteiskoulu; grundskola och gymnasium
 • Maanviljelyslyseon osakeyhtiö, Helsingin yhteislyseo; grundskola och gymnasium
 • Munkkiniemen koulutussäätiö sr, Munkkiniemen yhteiskoulu; grundskola och gymnasium
 • Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Oulunkylän yhteiskoulu; grundskola och gymnasium
 • Pohjois-Haagan Yhteiskoulu Oy, Pohjois-Haagan yhteiskoulu; grundskola och gymnasium
 • Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu; grundskola och gymnasium
 • Touko Voutilaisen koulusäätiö sr, Eiran Aikuislukio
 • Töölön Yhteiskoulu Oy, Töölön yhteiskoulu; grundskola, gymnasium och vuxengymnaisum
 • Viipurin Reaalikoulu Oy, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio; grundskola och gymnasium

Mer information:
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
förhandlingschef Kristian Karrasch 040 728 9046

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty
ledande arbetsmarknadsjurist Jonna Voima, 050 5912341

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
förhandlingsdirektör Petri Lindroos, 040 821 3711