Gå till innehållet

Förhandlingsresultat inom hälsovårdsbranschen

Hälsovårdsbranschens avtalsparter har nått ett förhandlingsresultat den 22 februari. Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020 och alla avtalets löneförhöjningar är allmänna förhöjningar.

Arbetstagarorganisationen Terveyspalvelualan Unioni och arbetsgivarorganisationen Välfärdsbranschernas förbund kom fram till en uppgörelse torsdagen den 22 februari.

Terveyspalvelualan Unioni består av sju medlemsförbund. Till organisationen hör förutom JHL också Akavas sjukskötare och Taja rf, Talentia,
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF, Jyty, Finlands Företagshälsovårdareförbund rf samt Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen rf.

Avtalsperiod

Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020, dvs. 26 månader.

Löneförhöjningar

Under avtalsperioden betalas två allmänna förhöjningar till alla arbetstagare.

Den 1 april 2018 höjs alla personliga löner och tabellöner med en allmän förhöjning på 1,73 procent. Den 1 april 2019 höjs alla personliga löner och tabellöner med en allmän förhöjning på 1,74 procent.

Andra ändringar

Alla avtalets bestämmelser om löner samlades i ett separat löneavtal. Detta underlättar tillämpningen av lönebestämmelserna.

Avtalet höjer ersättningar och arvoden för personalrepresentanter, dvs. förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktigen. Enligt avtalet ska personalrepresentanterna också få mer tid att sköta sitt förtroendeuppdrag som arbetstagarnas företrädare.

Det nya avtalet preciserar grunderna för betalning av sjuklön i arbetsförhållanden med varierande arbetstider, bland annat nollavtal. Preciseringen tryggar betalning av sjuklön enligt arbetsskiftsförteckningen om arbetstagarna insjuknar.

I arbetskollektivavtalet ska också göras preciseringar när det gäller bland annat bestämmelser i lokala avtal, prövotidens längd i tidsbestämda arbetsförhållanden, betalning av semesterlön samt grunderna för och utbetalning av semesterpremie.

Avtalsparterna kom också överens om att bilda arbetsgrupper som under avtalsperioden ska utreda ändringsbehov i kollektivavtalet och möjligheterna att övergå till att det under en semestervecka åtgår fem semesterdagar i stället för nuvarande sex. Arbetsgrupperna ska också samla information om ergonomisk arbetsskiftsplanering, utreda användningen av atypiska arbetsförhållanden och lösningar på problem som hänför sig till dem samt utreda användningen av personliga lönedelar och förtroendemännens tillgång till information.

Vi lyckades hålla tillbaka många av arbetsgivarpartens försämringsförslag. Dessutom kommer alla lönepåslag att genomföras som allmänna förhöjningar.