Gå till innehållet

Kommunsektorns nya avtal har inte ännu trätt i kraft

JHL:s representantskap godkände torsdagen den 15 februari förhandlingsresultaten för kommunala sektorn. AKTA och kommunala avtalet för teknisk personal (TS) har dock inte ännu trätt i kraft, eftersom alla huvudavtalsorganisationer inte ännu har godkänt förhandlingsresultaten.

JHL:s representantskap har på sitt möte torsdagen den 15 februari godkänt förhandlingsresultaten för kommunala sektorn. Avtalet har emellertid inte trätt i kraft ännu, eftersom huvudavtalsorganisationen FOSU inte ännu godkänt förhandlingarnas resultat.

Eftersom alla avtalsparter inte ännu godkänt förhandlingsresultatet, kan AKTA eller TS-avalet för teknisk personal inte ännu träda i kraft.

Av detta följer att de avtalsbestämmelser som var avsedda att träda i kraft den 1 februari 2018 inte ännu är tillämpliga. På bland annat tillfällig vårdledighet, avlönad faderskapsledighet eller sjukdom som leder till pensionsfall ska därför fortfarande tillämpas de gamla bestämmelserna, dvs. AKTA 2017–2018.

Man bör också beakta att merparten av ändringarna i det nya avtalet träder i kraft först den 1 maj 2018.

Mer information: förhandlingschef Mari Keturi, 050 4619 315