Gå till innehållet

Redan andra strejkvarslet – universitetssektorns arbetskonflikt hotar att sprida sig

Universitetssektorns huvudavtalsorganisationer FOSU, JHL och Pardia varslade tisdagen den 20 februari om en ytterligare strejk. Stridsåtgärderna genomförs som en strejk vid sex universitet den 7 mars 2018 om parterna inte når ett förhandlingsresultat före det.

Stridsåtgärderna genomförs den 7 mars 2018 som en strejk vid sex universitet och övningsskolor i anslutning till dem om parterna inte når ett förhandlingsresultat senast den 6 mars. Strejken gäller Aalto-universitetet, Konstuniversitetet, Svenska handelshögskolan, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet och Vasa universitet. Det totala personalantalet vid universiteten är närmare 8 500 personer.

Huvudavtalsorganisationernas första strejkvarsel gäller en endagsstrejk vid Helsingfors universitet den 28 februari. Endagsstrejken genomförs om parterna inte når ett förhandlingsresultat före den 27 februari.

– Universitetens personal upplever att nu får det vara nog. Att universitetet som arbetsgivare vägrar att följa avtalsrörelsens allmänna lönelinje visar brist på uppskattning. Universitetspersonalen har ett viktigt och ansvarsfullt arbete som stöder hela landets konkurrenskraft. Men det finns en gräns för hur mycket extra man kan kräva eller vidga arbetsbeskrivningen om arbetsgivaren inte är villig att betala något för det, påpekar löntagarpartens huvudavtalsorganisationer Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Löntagarorganisationen Pardia.

Under hela förhandlingsprocessen har arbetsgivarens huvudmål varit att förnya universitetens lönesystem. Personalens förhandlingsorganisationer har förutsatt att bildas en särskild arbetsgrupp som ska se över universitetens lönesystem. Personalorganisationerna anser att en totalreform av lönesystemet ska ske utgående från en stark kunskapsgrund och konsekvensbedömningar – att bara diktera ett nytt system kommer inte att fungera.

Lönetvisten är inte den enda orsaken för att universitetssektorns förhandlingar har kört fast. Arbetsgivaren har också föreslagit betydliga försämringar i de övriga arbetsvillkoren, vilket arbetstagarna inte går med på. Under hela förhandlingarnas lopp har arbetsgivaren konsekvent vägrat att diskutera frågor som är viktiga för universitetens arbetstagare, såsom hur man skulle kunna förbättra förutsättningarna att idka forskning eller minska det relativa antalet visstidsanställda.

Universitetssektorn har varit i avtalslöst läge sedan början av februari. Sedan förra fredagen har organisationerna försökt medla fram en lösning via riksförlikningsmannens byrå.

Organisationerna är beredda att ytterligare utvidga stridsåtgärderna om parterna inte når ett förhandlingsresultat.

Mer information:

 Förhandlingsorganet för offentliga sektorns utbildade FOSU

  • ordförande Olli Luukkainen, tfn 0500 652 872
  • förhandlingschef Markku Kojo, tfn 0400 419 784

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

  • förhandlingschef Kristian Karrasch, tfn 040 728 9046
  • avtalsombudsman Erika Mattson, tfn 0400 461 411

Löntagarorganisationen Pardia

  • ordförande Niko Simola, tfn 040 566 8517
  • jurist Ira Kyntäjä, tfn 050 325 7507