Gå till innehållet

Personalorganisationerna för privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler varslar om strejk

Privata undervisningssektorns och yrkesinriktade vuxenutbildningscentralers personalorganisationer Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har söndagen den 18 februari kl. 21 varslat om strejk.

Stridsåtgärderna avgränsas till att gälla yrkesinriktades läroanstalter och vuxenutbildningscentraler i Södra Finland (se listan nedan) 5.-9.3.2018 om parterna inte lyckas förhandla fram ett avtal före det.

Privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler har varit i avtalslöst läge sedan den 1 februari. Förhandlingar framskrider inte, eftersom arbetsgivarorganisationen Bildningsarbetsgivarna rf vägrar att erbjuda rimliga löneförhöjningar. Personalorganisationerna har haft som mål att få till stånd en löneuppgörelse som följer den allmänna linjen, men tills vidare har arbetsgivaren erbjudit avsevärt mindre förhöjningar. Bildningsarbetsgivarna har dessutom föreslagit många försämringar i arbetsvillkoren för utbildnings-, förvaltnings- och stödtjänstpersonalen, som de anser att parterna måste komma överens om innan de kan förhandla om lönerna.

Personalorganisationerna OAJ, Jyty och JHL som representerar arbetstagare inom privata undervisningssektorns och i yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler har som mål att träffa ett avtal som tryggar löneförhöjningar enligt den allmänna linjen för anställda inom branschen. Tyvärr har Bildningsarbetsgivarna inte visat genuint intresse att förhandla om branschens arbetsvillkor. I den här situationen hade löntagarorganisationerna inga andra alternativ än att påskynda förhandlingarna genom gemensamma påtryckningsåtgärder. Även bildningssektorns anställda är värda sina lönepåslag.

Förvaltnings- och stödtjänstpersonalens organisationer Jyty och JHL har redan 7.2 förbjudit sina medlemmar från att arbeta övertid eller byta arbetsskift, och även dessa stridsåtgärder fortsätter att gälla. Vid behov är organisationerna även beredda att utvidga stridsåtgärderna.

Strejken gäller följande arbetsplatser:

  • AMI-Stiftelsen, AMIEDU
  • Axxell Utbildning Ab, alla enheter
  • Hyria Koulutus Oy, alla enheter
  • Invalidstiftelsen Centralparkens yrkesinstitut, alla enheter
  • Stiftelsen för vuxenutbildning i Tammerfors, Tammerfors vuxenutbildningscentral
  • Stiftelsen för vuxenutbildning i Åbo, Åbo vuxenutbildningscentral
  • Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy, enheterna i Helsingfors och Lahtis
  • TTS – Arbetseffektivitesföreningen rf
  • Yrkesinstitutet Spesia, enheterna i Träskända och Åbo

Mer information:

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Avtalsombudsman Laura Tuominen, 050 4092 460

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty
Ledande arbetsmarknadsjurist Jonna Voima, 050 5912341

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Förhandlingsdirektör Petri Lindroos, 040 821 3711