Gå till innehållet

JHL:s representantskap godkände de stora branschernas avtal, förbundet fick igenom många av sina mål

JHL:s representantskap har i dag den 15 februari godkänt bland annat kommunsektorns, statens och AVAINTA Arbetsagivarnas kollektivavtal.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena har torsdagen den 15 februari godkänt nya kollektivavtal för många av sina största avtalsbranscher.

I de branschers förhandlingar som redan slutförts har JHL lyckats nå många av sina förhandlingsmål. I bland annat kommunsektorns, statens och AVAINTA Arbetsgivarnas kollektivavtal beslutades om euromässiga lönepåslag. Dessa förhandlingsresultat är s.k. blandade uppgörelser, där en del av lönepåslagen genomförs i euro och resten är procentuella förhöjningar. Att förhöjningarna genomförs som konkreta eurobelopp var ett viktigt förhandlingsmål för JHL:s medlemmar.

– Blandade uppgörelser gynnar mest arbetstagare med de allra lägsta lönerna. Majoriteten av förhöjningarna betalas som allmänna förhöjningar. Vi lyckades bra med att uppnå vårt mål att öka medlemmarnas köpkraft, betonar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL framförhandlade också förbättringar i arbetarskyddsfullmäktiges och förtroendemännens ställning. Arvodena och ersättningarna för förtroendeuppdragen höjdes i många avtal. I AVAINTA-avtalet förbättrades arbetarskyddsfullmäktiges ställning avsevärt. I avtalet finns nu för första gången en skrivelse som gäller arbetarskyddsfullmäktige.

I framtiden kommer en allt större del av yrkesutbildningen att ske på arbetsplatserna, och arbetsplatshandledarna är ett viktigt stöd för yrkesstuderande. JHL:s mål i förhandlingarna var att säkerställa arbetsplatshandledarnas förutsättningar att både utföra sitt eget arbete och samtidigt handleda de studerande. Därför är det bra att man inom kommunsektorn beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda nuläget när det gäller inlärning i arbetet.

Inom kommunsektorn bildas också en annan viktig arbetsgrupp. Gruppen ska förhandla om nya löne- och arbetsvillkor för proffs inom social- och hälsovårdssektorn. Gruppen är särdeles aktuell just nu, när den länge beredda vårdreformen håller på att förverkligas. JHL är en stark intressebevakare också inom social- och hälsovårdsbranschen, som trots påståendena som cirkulerat i offentligheten inte kommer att få ett eget avtal för skötare.

– JHL:s medlemmar finns i nästan alla yrken som utgör social- och hälsovårdens vårdkedja. Det är framför allt i arbetstagarnas intresse att JHL förhandlar om personalens löner och arbetsvillkor, konstaterar ordförande för JHL:s representantskap Sirkka-Liisa Kähärä.

För JHL:s del fortsätter förhandlingarna inom flera yrkesbranscher. Till exempel inom privata socialservicebranschen gäller fortfarande ett övertidsförbud och förbud att byta arbetsskift, som syftar till att påskynda förhandlingarna.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

JHL:s representantskaps ordförande Sirkka-Liisa Kähärä, 050 5217 189