Gå till innehållet

Universitetens personalorganisationer varslar om strejk

Universitetspersonalens arbetstagarorganisationer FOSU, Pardia och JHL har tisdagen den 13 februari lämnat en förhandsanmälan om strejk. Stridsåtgärderna genomförs som en strejk vid Helsingfors universitet den 28 februari 2018 om parterna inte når ett förhandlingsresultat före det.

Universitetspersonalens arbetstagarorganisationer FOSU, Pardia och JHL har tisdagen den 13 februari lämnat en förhandsanmälan om strejk. Stridsåtgärderna genomförs som en strejk vid Helsingfors universitet den 28 februari 2018 kl. 0.00-24.00 om parterna inte når ett förhandlingsresultat före den 27 februari.

Universitetssektorn har varit i avtalslöst läge sedan den 1 februari. Förhandlingar framskrider inte eftersom universitetets arbetsgivarorganisation Bildningsarbetsgivarna rf envist anser att de ska rätt att diktera lönerna och inte vill förhandla om att utveckla personalens arbetsförhållanden.

Huvudavtalsorganisationerna betonar att personalen nu efter många år av massiva finansierings- och personalnedskärningar inte endast kan behandlas som en utgiftspost. Minskningen av den statliga finansieringen har redan kompenserats för med stora personalnedskärningar. För många personalgrupper har löneutvecklingen varit negativ.

Universitetspersonalen har senast varslat om strejk år 2010, då man förhandlade om det första arbetskollektivavtalet för universiteten. Orsaken var att universitetsreformen, på grund av vilken personalen övergick från att vara statliga tjänstemän till anställda vid universiteten.

Mer information:
förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046
avtalsombudsman Erika Mattson, 0400 461 411