Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om bemanningsbolaget Seures avtal

Löntagarna och AVAINTA Arbetsgivarna rf har tisdagen den 13 februari nått ett förhandlingsresultat om ett nytt avtal för branschen. Avtalsperioden är den samma som inom kommun- och statssektorn och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen.

Löntagarna och AVAINTA Arbetsgivarna rf har tisdagen den 13 februari nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal för arbetstagare vid bemanningsbolaget Seure.  Avtalsperioden är den samma som inom kommun- och statssektorn och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen.

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet ska tillämpas på sådana arbetstagare från Seure Henkilöstöpalvelut Oy som anställts med mindre än 16 kalenderdagars uthyrningsavtal och som omfattas av det specifika avtalet för denna arbetstagargrupp.

Avtalsperioden

Avtalet är gäller 1.2.2018–31.3.2020.

Efter 31.3.2020 fortsätter kollektivavtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligen sägs upp minst sex (6) veckor innan avtalet löper ut.

Även om kollektivavtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller tills någon av avtalsparterna skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

Löneförhöjningar

Allmän förhöjning 1.5.2018

Timlönerna i bilaga A höjs med 1,25 procent, dock minst 15 cent/timme, i enlighet med bilagan.

Timlönen för anställda som är i arbete 1.5.2018 höjs på motsvarande sätt.

Allmän förhöjning 1.1.2019

Timlönerna i bilaga A höjs med 1,2 procent i enlighet med bilagan.

Timlönen för anställda som är i arbete 1.1.2019 höjs på motsvarande sätt.

Allmän förhöjning 1.4.2019

Timlönerna i bilaga A höjs med 1,00 procent i enlighet med bilagan.

Timlönen för anställda som är i arbete 1.4.2019 höjs på motsvarande sätt.

Underteckningsprotokoll till kollektivavtalet för Seure Henkilöstöpalvelut Oy 2018-2020 (pdf, 403 KB, på finska)

Obs, skrivfel i underteckningsprotokollets punkt ”Yleiskorotus 1.1.2019 lukien.”  Datum vid punkten ” 1.4.2019 työssä olevan työntekijän tuntipalkkaa korotetaan vastaavasti.” ska vara 1.1.2019, inte 1.4.2019)

Mer information: avtalsombudsman Riitta Rautiainen, 0400 602 736