Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om statssektorns tjänste- och arbetskollektivavtal

Statssektorns avtalsparter har fredagen den 9 februari kommit överens om att förnya statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal för åren 2018–2020.

Löntagarnas huvudavtalsorganisationer Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Löntagarorganisationen Pardia och staten som arbetsgivare har på fredag 9.2.2018 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för statligt anställda. Det nya avtalet är i kraft 1.2.2018–31.3.2020.

I förhandlingsresultatet ingår lönepåslag enligt den s.k. allmänna linjen, med beaktande av att avtalsperioden är två månader längre en i allmänhet.

Löneförhöjningar 2018: 1.4.2018 allmän förhöjning på 1,00 procent, 1.6.2018 lokal ämbetsverkspott på 0,60 procent
Löneförhöjningar 2019: 1.4.2019 allmän förhöjning på 1,10 procent (minst 24 €) samt lokal ämbetsverkspott på 0,75 procent

Därtill kom parterna överens om en resultatbaserad engångspott på 9,20 procent av månadslönen. Engångspotten betalas i samband med löneutbetalningen i januari 2019.
I uppgörelsen ingår också en del övriga ändringar i avtalsvillkoren.

Ändringarna som gjordes är inte många. Ur ett helhetsperspektiv kan dock sägas att de framförhandlade löneförhöjningar tryggas statligt anställdas köpkraft. Huvudavtalsorganisationerna hade som mål att nå en uppgörelse som följer den allmänna linjen, vilket också realiserades, konstaterar löntagarnas representanter.

För att avtalet ska träda i kraft krävs att båda parternas administrativa organ godkänner förhandlingsresultatet.

En mer detaljerad beskrivning av förhandlingsresultatet publiceras senare.

Mer information:
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU: förhandlingschef  Markku Nieminen, 0400 601 162
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:  förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 7289 046
Löntagarorganisationen Pardia: ordförande Niko Simola, 040 5668 517