Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om familjedagvårdarnas bilaga till AKTA

Kommunsektorns förhandlingsresultat torsdagen den 8 februari gäller även kommunala familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem.

De överenskomna löneförhöjningarna följer samma nivå som övriga AKTA i enlighet med avtalsbestämmelserna i bilaga 12.

Avtalsperiod: 1.2.2018 – 31.3.2020

Löneförhöjningar

1.5.2018 allmän förhöjning, 26 euro eller 1,25 procent

1.4.2019 allmän förhöjning 1 procent

En lokal justeringspott på 1,2 procent fördelas mellan yrkesbranscher med särskilda bilagor och betalas den 1.1.2019.

Till bilaga 12 gjordes även andra ändringar i bestämmelsernas formuleringar, vilket underlättar tolkning av avtalet.

Två arbetsgrupper ska dessutom under avtalsperioden bedöma behovet att förnya bestämmelserna om arbetstid och förutsättningarna för att ändra och utveckla lönesystemet.

Mer information: avtalsombudsman Marja Lehtonen, 046 920 9192