Gå till innehållet

Övertids- och skiftbytesförbud börjar inom privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler 7.2.2018

Förhandlingarna om kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler gav inga resultat under januari, vilket har lett till att branscherna har varit i avtalslöst läge sedan 1.2.2018. För att påskynda förhandlingarna har JHL och Jyty utlyst ett övertids- och skiftbytesförbud som gäller medlemmarna från och med onsdagen den 7 februari 2018 kl. 07.00.

Förhandlingarna om kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler gav inga resultat under januari, vilket har lett till att branscherna har varit i avtalslöst läge sedan 1.2.2018. För att påskynda förhandlingarna utlyser Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf ett övertids- och skiftbytesförbud som gäller förbundens medlemmar från och med onsdagen den 7 februari 2018 kl. 07.00.

Löntagarparten utgår från att branschen ska följa den s.k. allmänna linjen. Den allmänna linjen innebär i praktiken löneförhöjningar på 3,2 procent under två år. Arbetsgivaren har emellertid starkt avfärdat detta förslag och samtidigt själv föreslagit försämringar i kollektivavtalens allmänna villkor, vilket försämrar förslagen ytterligare.

Situationen är fullständigt orimlig för Jytys och JHL:s medlemmar. Under den senaste förhandlingsrundan gick parterna bland annat med på att arbetstiden förlängdes utan att lönen höjdes. Under den pågående förhandlingsrundan har lönejusteringarna i stort sett följt den allmänna linjen, och det finns ingen grundad anledning att bryta mot denna princip i fråga om undervisningsbranschens förvaltnings- och stödpersonal. Arbetsgivar- och arbetstagarpartens åsikter om förutsättningarna för en uppgörelse ligger just nu mycket långt ifrån varandra.

Kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler fortsätter att gälla också efter 1.2.2018 med stöd av så kallad efterverkan fram till att parterna träffar ett nytt avtal. Kollektivavtalets arbetsvillkor fortsätter att gälla. Avtalslöst läge innebär dock att det inte råder arbetsfredsplikt, vilket betyder att det är lagligt att vidta stridsåtgärder.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

Mer information, Jyty:
ledande arbetsmarknadsjurist Jonna Voima (jonna.voima@jytyliitto.fi)
arbetsmarknadsombud Veli Vähämäki (veli.vahamaki@jytyliitto.fi)

Mer information, JHL:
avtalsombudsman Laura Tuominen (laura.tuominen@jhl.fi)
avtalsombudsman Erika Mattsson (erika.mattsson@jhl.fi)