Gå till innehållet

Övertids- och skiftbytesförbud inom privata socialvården börjar 8.2

Förhandlingarna om privata socialvårdens kollektivavtal måndagen den 5 feburari gav inga resultat. Arbetsgivarparten gav inga förhandlingsförslag angående löneuppgörelse eller andra centrala frågor. JHL inleder ett övertids- och skiftbytesförbud inom avtalsbranschen fr.o.m. 8 februari 2018 kl. 06.00. Förhandlingarna fortsätter onsdagen den 7 februari.

Privata socialvårdens förhandlingar fortsatte måndagen den 5 februari. Eftersom arbetsgivaren inte lade fram förslag angående löneuppgörelser eller andra centrala förhandlingsfrågor, beslöt JHL att utlysa ett övertids- och skiftbytesförbud inom branschen.

JHL strävar efter löneförhöjningar som ökar köpkraften och ett lönesystem som tryggar konkurrenskraftig lönesättning och löneutveckling inom branschen. JHL strävar också efter att rätta till missförhållandena i kollektivavtalet när det gäller nollavtal.

Övertids- och skiftbytesförbudet inom privata socialvården träder i kraft torsdagen den 8 februari kl. 06.00. Förbuden är i kraft tills vidare.

Kollektivavtalen för privata socialservicebranschen löpte ut den 31 januari 2018. Branschen är nu i avtalslöst läge, vilket möjliggör eventuella arbetskonflikter.

Förhandlingarna fortsätter onsdagen den 7 februari 2018.

Vanliga frågor om övertids- och skiftbytesförbudet inom privata socialvården (svenska)

Mer information: avtalsombudsman Kalle Honkanen 050 406 9313