Gå till innehållet

JHL:s förhandlingsresultat för personliga assistenter överskrider tydligt den allmänna lönelinjen

Det nya kollektivavtalet för personliga assistenter höjer månadslönen för heltidsanställda personliga assistenter med till och med 180 euro. I förhandlingarna lyckades man också äntligen förhandla fram en riksomfattande minimilön, vilket förbättrar arbetstagarnas ställning på många orter.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter, där löneförhöjningarna tydligt överskrider arbetsmarknadens allmänna linje för löneförhöjningar. För en del arbetstagare kan lönen stiga med till och med 10 procent.

– På vissa orter stiger månadslönen för heltidsanställda personliga assistenter med dryga 180 euro. Det nya kollektivavtalet sänker inte lönen för någon. Lönepåslagets verkningar syns mest för dem som får minimilön enligt kollektivavtalet. Många kommuner har redan tidigare fattat ett klokt beslut och höjt minimilönen för personliga assistenter, berättar JHL:s avtalsombuds Veikko Lehtonen med glädje i rösten.

JHL:s medlemmars röst hörs tydligt i det nya avtalet. Före förhandlingarna fick medlemmarna besvara en enkät där de lyfte fram euromässiga lönepåslag som det viktigaste förhandlingsmålet, vilket nu tryggades i avtalet.

Man lyckades också äntligen förhandla fram en riksomfattande minimilön för branschen, vilket förbättrar såväl arbetstagarnas som arbetsgivarnas ställning oberoende av var de bor. Hittills har lönerna för personliga assistenter varit kommunspecifika. Det har lett till betydliga löneskillnader. Övergången till ett riksomfattande lönesystem sker den 1 mars 2019. Höjningen av minimilönerna börjar redan den 1 juni 2018. Förhöjningarnas huvudfokus ligger i de lägsta timlönerna, som nu höjs med tiotals cent. De timlöner som inte höjs till följd av löneprogrammet, ska höjas med minst 8 cent den 1 juni 2018 och med 7 cent den 1 mars 2019.

Även branschens lönesystem förändras i och med att arbetstagarnas klassificeras i två olika lönegrupper. Lön ska betalas enligt den högre lönegruppen till assistenter, för vilka en ordinarie del av arbetet utgörs av vårdrelaterade arbetsuppgifter som kräver specialkunnande eller utbildning. Arbetsgivaren ska definiera till vilken lönegrupp arbetstagaren hör före den 1 juni 2018.

Det framförhandlade avtalet förbättrar förutom lönerna också JHL-medlemmarnas övriga arbetsvillkor. I fortsättningen har arbetstagarna rätt till tre dagars vårdledighet för att vårda ett sjukt barn. Vårdledigheten är avlönad.

Långfredag och annandag påsk är i fortsättningen söckenhelger också för personliga assistenter. För arbete på dessa dagar betalas trefaldig timlön.

Det nya riksomfattande kollektivavtalet för personliga assistenter, det s.k. Heta-avtalet, trädde i kraft i dag torsdagen den 1 februari 2018 efter att JHL:s styrelse godkände avtalet. Personliga assistenters arbetsgivarorganisation Arbetsgivarförbundet HETA rf godkände avtalet redan tidigare. Avtalet är i kraft 1.2.2018–31.1.2020. Uppgörelsen gäller ca 4 600–5 000 arbetstagare.

Mer information:
Avtalsombudsman Veikko Lehtonen, 050 318 3598