Gå till innehållet

Övertidsförbud för JHL:s medlemmar i spår- och färjetrafiken

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s styrelse har på grund av de tröga avtalsförhandlingarna fattat ett beslut om övertidsförbud och förbud att byta skift inom spår- och färjetrafiken börjande den 1 februari 2018.

Om parterna inte träffar ett nytt kollektivavtal före utgången av januari, träder övertids- och skiftbytesförbudet i kraft kl. 06.00 den 1 februari på följande avtalsbranscher:

– Det företagsspecifika avtalet för Finlands färjetrafike som baserar sig på de Paltas kollektivavtal.

– Spårtrafikens avtalsbranscher.

– Inom energibranschen utlystes övertidsförbud redan tidigare.

Förbuden fortsätter tills vidare.

Övertids- och skiftbytesförbud är lagliga konfliktåtgärder från och med den 1 februari 2018, när branscherna övergår till avtalslöst läge. Kollektivavtalen löper ut den 31 januari 2018.

Förbudet gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott medför fara för liv eller hälsa. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte heller arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom, som på grund av sin natur inte kan skjutas upp.

Mer information:

Branschchef Håkan Ekström, 040 828 2865 / hakan.ekstrom@jhl.fi