Gå till innehållet

JHL ordnar svenskspråkig grundkurs och fortsättningskurs i arbetarskydd

JHL ordnar en svenskspråkig grundkurs och fortsättningskurs i arbetarskydd. Tidigare har de gemensamma kurserna ordnats i samarbete med Kiljavainstitutet, nu ordnas kurserna på JHL-institutet i Helsingfors. Kursdatum: Grundkurs i arbetarskydd, 5 dagar, 12 – 16.3.2018 och Fortsättningskurs i arbetarskydd, 5 + 5 dagar, 27 – 31.8. (1/2) och 1 – 5.10.2018 (2/2)

År 2018 börjar JHL-institutet erbjuda svenskspråkiga arbetarskyddskurser. Kom och lär dig praktiska saker om arbetarskydd och arbetshälsa med svenskatalande lärare på JHL:s grundkurs och fortsättningskurs i arbetarskyddet.

Arbetarskyddskurserna är avsedda för arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt medlemmar i arbetarskyddskommittén eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen. Även huvudförtroendemän och förtroendemän kan delta. Utbildningen lämpar sig också för personer med chefsuppdrag, till exempel arbetarskyddschefer.

Kurserna ordnas i samarbete med andra fackförbund.

På grund av de goda trafikförbindelserna ordnas kurserna i Helsingfors, vilket gör att kurserna är tillgänglig för proffs på arbetarskydd från alla delar av Finland.

Som lärare på kursen fungerar Tom Johnsson, ledande sakkunnig på Tapaturva Oy.

”Kursen är dessutom ett utmärkt tillfälle att lära sig fackterminologin kring arbetarskyddet på svenska och nätverka med andra arbetarskyddsaktörer,” konstaterar kursledaren Tom Johnsson.

JHL-institutet har redan länge ordnat arbetarskyddskurser. ”Vi är glada över att vi kan nu kan erbjuda arbetarskyddsutbildning också på svenska”, säger JHL:s ansvariga arbetarskyddslärare Marja-Leena Siltakoski.

Kursernas tidpunkter:

Grundkurs i arbetarskydd, 5 dagar, 12 – 16.3.2018
Fortsättningskurs i arbetarskydd, 5 + 5 dagar, 27 – 31.8. (1/2) och 1 – 5.10.2018 (2/2)

Anmäl dig till sekreterare Lena Ehrnsten lena.ehrnsten@jhl.fi tfn 040 504 7052 / 010

7703 733 eller kurssisihteerit@jhl.fi eller tfn 010 7703 510

(Svenskspråkig telefonservice ges på måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 10-14)

Mer information:

lärare Tom Johnsson, tfn 050 369 9645, Tom.Johnsson@tapaturva.fi

Utbildningssamarbete