Gå till innehållet

JHL och Pardia: Överenskommelse om fastighetstjänsterna vid Helsingfors universitet

Förhandlingarna mellan Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Pardias medlemsförbund Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL rf. och Bildningsarbetsgivarna rf har söndagen den 28 januari lett till ett kollektivavtal för personalen vid Helsingfors universitets bolagiserade fastighetstjänster, Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiö Oy.

Förhandlingsresultatet träder i kraft först efter att båda parternas beslutande organ godkänner det. Arbetsvillkoren för arbetstagarna vid det nya bolaget försämras i förhållande till universitetets arbetsvillkor, men arbetstagarparten anser att förhandlingsresultatet är nöjaktigt, eftersom man på detta sätt undviker de värsta försämringarna.

Arbetstagarna flyttas från Helsingfors universitet som gamla arbetstagare till det nya fastighetsservicebolagets tjänst. Företaget inledde sin verksamhet den 1 januari 2018. Det nya arbetskollektivavtalet gäller fr.o.m. 1.2.2018.

Mer information:
Förhandlingschef Kristian Karrasch, JHL, 040 728 9046
Ordförande Satu Henttonen, Pardia/YHL, 040 524 9199