Gå till innehållet

JHL:s medlemmar yttrade sin åsikt framför Helsingfors universitet: Fastighetsservicebolagets arbetsvillkor får inte försämras

En grupp JHL-medlemmar samlades utanför Helsingfors universitet den 24 januari för att försvara sin rätt till anständiga arbetsvillkor. Den JHL-anslutna personalen vid Helsingfors universitets fastighetsservicebolag ordnade en dagslång protest under vilken de inte gick till arbetet.

JHL-anslutna arbetstagare vid Helsingfors universitets fastighetsservicebolag strejkade onsdagen den 24 januari. Genom strejken tog personalen ställning till de pågående avtalsförhandlingarna. Vid middagstid samlades personalen utanför universitetsbyggnaden Porthania i Helsingfors centrum. De hade ett tydligt budskap till arbetsgivaren: vi går inte med på sämre arbetsvillkor.

– Det nya avtalet förkortar semestern och kortare semester påverkar hur man orkar i arbetet, berättar vaktmästare Timo.

Städaren som bar på JHL:s skylt ville kommentera anonymt.

– Vi önskar att arbetsvillkoren inte förändras.

”Stoppa avtalsdumpning!” – Arbetstagarna går inte med på sämre arbetsvillkor.

För hen var det klart att om man strejkar, så ska man också tillsammans komma och berätta till arbetsgivaren vad man tänker och tycker.

– Alla behövs i en enig front.

Också vaktmästare Matti deltog i manifestationen.

– I fjolårets slut såg jag en jobbannons där universitetet letade efter nya vaktmästare. Den nya tjänstens lön var bättre än min, fastän jag jobbat här i 20 år, undrade han.

Strejkarnas slagord dånade framför universitetet under vice förtroendeman Lauri Paronens ledning. Arbetstagarnas röst hördes gäll och klar i eftermiddagens snöfall:

– ”Nej mot att ta från de fattiga!”

Paronen påminde om att förbundets medlemmar har rätt att delta i en strejk som fackförbundet beslutat om.

Helsingfors universitet bolagiserade sina lokal- och fastighetstjänster i början av 2018. Nu ska universitet med ensidig anmälan byta det gällande kollektivavtalet mot ett avtal som är betydligt sämre för arbetstagarna.