Gå till innehållet

Helsingfors universitet försämrar arbetskollektivavtalet – JHL:are lägger ned arbetet på onsdag 24.1

JHL-anslutna arbetstagare vid Helsingfors universitets bolagiserade fastighetstjänster går inte till jobbet onsdagen den 24 januari. Arbetsnedläggelsen pågår hela dagen. Vaktmästarna, städarna och personalen inom fastighetsskötseln protesterar mot Helsingfors universitets planer att byta det gällande kollektivavtalet mot ett billigare avtal med sämre arbetsvillkor för arbetstagarna.

Personalen samlar sig utanför universitetsbyggnaden Porthania (Universitetsgatan 3, Helsingfors) kl. 12–13 för att yttra sin åsikt om de pågående avtalsförhandlingarna.

Helsingfors universitet bolagiserade sina lokal- och fastighetstjänster i början av 2018. Nu ska universitet med ensidig anmälan byta det gällande kollektivavtalet mot ett avtal som är betydligt sämre för arbetstagarna.

Förändringen skulle sänka arbetstagarnas löner, skära ned de långvariga universitetsanställdas pensioner, förkorta semestern och försämra de övriga arbetsvillkoren avsevärt, bland annat förkorta sjuklönen.

Till exempel städarnas semesterpremie skulle sjunka med över 400 euro och vaktmästarnas med 500 euro. I värsta fall kan byte av kollektivavtalet sänka de årliga inkomsterna med närmare 2 000 euro.

Det här ett flagrant exempel på avtalsdumpning. Universitetet tänker öka bolagets vinster på arbetstagarnas bekostnad. Det verkar som om universitetets löfte om beakta god personalpolitik är bara dravel.

– Det är rätt så otroligt att universitetet, som i allmänhet betraktats som en förkämpe för bildning, vill bidra till att försämra det finska arbetslivet, konstaterar Katja Merinen, förtroendeman för JHL:s fackavdelning vid Helsingfors universitet.

Vaktmästarna som flyttats till fastighetsservicebolaget har hand om bland annat universitetets passerkontroll och föreläsningssalarnas tekniska utrustning. Städpersonalen sörjer för att universitetsbyggnaderna hålls rena och fastighetstjänsternas personal ser till byggnadernas säkerhet och kondition.

 Mer information:
Förtroendeman för JHL:s fackavdelning vid Helsingfors universitet Katja Merinen, 044 313 5956
Vice förtroendeman för JHL:s fackavdelning vid Helsingfors universitet Lauri Paronen, 040 253 0708
JHL:s regionchef Rune Takamaa, Huvudstadsregionens regionkontor, 0400 162 176