Gå till innehållet

Förhandlingar mot sämre arbetsvillkor i Helsingfors universitets nya bolag

Personalen som överfördes till Helsingfors universitets inhouse-bolag för fastighets- och lokaltjänster, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut, omfattas av allmänna kollektivavtalet för universiteten fram till slutet av januari. Ett nytt kollektivavtal för bolagets personal behövs så snabbt som möjligt.

Förhandlingarna om ett kollektivavtal för det nya bolaget har pågått med en intensiv tidtabell och förhandlingsorganisationerna har också träffats många gånger.

I det här skedet har arbetsgivar- och arbetstagarsidan vitt skilda ståndpunkter när det gäller avtalets innehåll. Arbetsgivaren har erbjudit avsevärt sämre arbetsvillkor jämfört med det gällande avtalet. Arbetstagarna kan inte acceptera de föreslagna försämringarna, och därför söker parterna nu lösningar som skulle tillfredsställa båda parterna.

Meningen var att personalen flyttas till det nya bolaget med beaktande av god personalpolitik. Trots det står det redan nu klart att universitetet från första början inte har haft som avsikt att trygga den långvariga personalens intjänade pensioner. Arbetstagarna som gjort en lång karriär vid universitet är värda bättre än så.

Förhandlingarna fortsätter lördagen den 20 januari, då parterna behandlar arbetsgivarnas andra avtalsförslag. Avtalet är en helhet och alla dess delar ska granskas innan man fattar slutgiltiga beslut. Mötestider har också reserverats för tisdag 23.1, onsdag 24.1 och torsdag kväll 25.1.