Gå till innehållet

Privata socialservicens och hälsovårdsbranschens förhandlingar fortsätter

Avtalsparterna i privata socialservicens och hälsovårdsbranschens kollektivavtal har under den gångna veckan lagt fram sina mål beträffande de nya kollektivavtalen. Socialservicebranschens förhandlingar fortsätter den 17 och hälsovårdsbranschens den 25 januari.

Privata socialservicens förhandlingar fortsatte den 11 januari. Både arbetstagarna och arbetsgivarna lade fram sina mål för förhandlingarna.

JHL har som mål att öka arbetstagarnas köpkraft genom löneförhöjningar samt att införa ett lönesystem som tryggar löneutveckling och konkurrenskraftiga löner inom branschen. Målet är att förbättra deltidsanställdas ställning och rätta till missförhållanden som hänför sig till nollavtal. JHL strävar också efter att förbättra personalrepresentanternas ställning, arbetshälsa, ork i arbetet och arbetstagarnas kunnande.

–Tills vidare ligger arbetstagarnas och arbetsgivarnas ståndpunkter mycket långt ifrån varandra, men förhandlingarna fortsätter i god anda, konstaterar JHL:s avtalsombudsman Kalle Honkanen.

Arbetsgivarna föreslår bland annat förlängning av den maximala längden för prövotid, uppluckring av användningen av lokala avtal samt nedskärning av lönetillägg under sjukfrånvaro.

Arbetsgivarsidans uppfattningar om missförhållanden som gäller deltidsarbete och nollavtal samt deras syn på arbetsgivarnas löneförhöjningsförmåga avviker starkt från hur arbetstagarna ser på saken. Parterna möts nästa gång onsdagen den 17 januari.

Hälsovårdsbranschens avtalsparter möttes den 10 januari

Förhandlingarna om kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen mellan arbetstagarorganisationen Terveyspalvelualan Unioni och arbetsgivarorganisationen Välfärdsbranschens förbund fortsatte onsdagen den 10 januari.

I mötet lämnade båda parterna in de skriftliga förhandlingsmålen.

Arbetsgivarparten strävar efter att trygga medlemmarnas köpkraft genom löneförhöjningar, förbättring av deltidsanställdas anställningstrygghet och personalrepresentanternas ställning samt förändringar som förbättrar arbetshälsan.

Förhandlingarna fortsätter den 25 januari, då parterna behandlar målen i närmare detalj.

JHL är medlem i arbetstagarorganisationen Terveyspalvelualan Unioni, som består av sju självständiga medlemsförbund. Terveyspalvelualan Unioni företräder medlemsförbundens medlemmar i hälsovårdsbranschens kollektivavtalsförhandlingar.

Du kan följa med förhandlingarnas gång på Facebook och Twitter med hashtaggen #työkuntoon. Läs också de nyaste förhandlingsnyheterna och bekanta dig med JHL:s förhandlingsmål.

Avtalsnyheter

Mer information: avtalsombudsman Kalle Honkanen 050 406 9313