Gå till innehållet

Arbetstagarnas förslag behandlades i statssektorns förhandlingsbord

Löntagarorganisationerna presenterade fredagen den 12 januari sina gemensamma förslag till nya avtalsvillkor för arbetsgivarna. Förändringarna gäller till exempel personalens ställning, arbetstider, arbetsresor och allmänna frågor i tjänst- och arbetsvillkoren.

Arbetsgivarna gav preliminära kommentarer om förslagen och ställde preciserande frågor. Parterna diskuterade frågorna på allmän nivå och i nästa möte ska diskussionerna fortsätta kring specifika teman.

– Som väntat var arbetsgivarna negativt inställda till arbetstagarsidans förslag. Speciellt beskt förhöll de sig till de förslag som skulle medföra tilläggskostnader för arbetsgivarna, konstaterar JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

Förhandlingarna fortsätter onsdagen den 17 januari. Då ska förhandlarna fokusera på parternas förhandlingsmål när det gäller arbetstid och semester. I onsdagens möte ska parterna gå in på detaljerna kring målen och försöka minska antalet förslag som förs vidare till de följande förhandlingarna.

– Bägge parterna fick som hemläxa att gräva fram kärnan i sina mål, berättar Karrasch.

Avtalsperioden för statens avtal löper ut den 31 januari och förhandlarna har som mål att nå en uppgörelse före utgången av januari.

Du kan följa med förhandlingarnas gång på Facebook och Twitter med hashtaggen #työkuntoon. Läs också de nyaste förhandlingsnyheterna och bekanta dig med JHL:s förhandlingsmål.

Mer information: JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 7289 046

Förhandlingsnyheter