Gå till innehållet

JHL och Pardia: Helsingfors universitet överlåter rörelse – personalens pensioner sjunker

Helsingfors universitet bolagiserar sina lokal- och fastighetstjänster, från och med början av 2018 sköts tjänsterna av Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelu Oy. Förändringen hotar skära ned pensionerna för proffs med långa arbetskarriärer vid universitetet. Personalen som överflyttas till det nya bolaget är städare, proffs i fastighetsskötsel och vaktmästare.

Arbetstagarna har intjänat pension som statliga tjänstemän, och dessa pensioner tryggades när universiteten privatiserades. Ett villkor för pensionsskyddet var att personen arbetar i universitetets tjänst fram till sin pensionering. Nu överflyttas arbetstagare som haft en lång karriär som statliga tjänstemän och anställda vid universitetet till ett bolag som helt ägs av universitetet och samtidigt skärs deras pensioner. Pensionsförlusterna gäller en stor grupp anställda som flyttas till det nya bolaget.

Helsingfors universitets linje i frågan är chockerande – enligt universitetet är det planerade förfarandet allmän praxis i samband med bolagisering av universitetstjänster och helt i enlighet med universitetslagen.

– Helsingfors universitet uppskattar inte sin långvariga och dedikerade personal, konstaterar Kristian Karrasch, förhandlingschef vid Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Satu Henttonen, ordförande för Pardias medlemsförbund Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL rf.

När Helsingfors universitetets styrelse beslöt att bolagisera lokal- och fastighetstjänsterna, betonade arbetsgivaren personalpolitikens betydelse i processen och att det nya bolaget ska fungera som en del av universitetskollektivet.

Den berörda personalen slogs med häpnad över att detta går fram först så här nära överlåtelsedatumet. Organisationerna anser att situationen är orimlig för personalen. Organisationerna kräver att universitetet bär sitt ansvar i fråga om intjänade pensioner också i det nya bolaget.

– Före den nya universitetslagen från 2010 var universiteten en del av statsförvaltningen. Meningen var att universitetslagen säkerställer pensionerna för de anställda som flyttades från statens tjänst till den privata sektorn. Det ser ut som om låginkomsttagarens låga pension glöms bort i omställningen, sammanfattar Karrasch och Henttonen.

Mer information: 

Förhandlingschef Kristian Karrasch, JHL, 040 728 9046
Ordförande Satu Henttonen, Pardia/YHL, 040 524 9199