Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om ändring av bestämmelserna om allmän arbetstid

Kommunarbetsgivarna KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har nått en överenskommelse om ändring av bestämmelserna om allmän arbetstid.

De nya bestämmelserna träder i kraft senast den 7 maj 2018 och kommer också att tas in i det kommande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA 2018. Bestämmelserna som förändras gäller hur frånvaro påverkar i planering av allmän arbetstid och kalkylering av mer- och övertidsarbete. Bestämmelserna enligt förhandlingsresultatet grundar sig på arbetsdomstolens beslut TT:2017:59

Planerad frånvaro för anställda med full arbetstid sänker gränsen för övertidsarbete med 7 timmar och 45 minuter. Vid plötslig frånvaro sjunker gränsen för övertidsarbete med antalet timmar som arbetstagaren är frånvarande.

Planerad frånvaro för deltidsanställda sänker gränsen för mer- och övertidsarbete med den andel av 7 timmar 45 minuter som motsvarar deltidsarbetstiden. Vid annan godkänd frånvaro som meddelas efter att arbetsskiftsförteckningen har getts för kännedom sjunker gränsen för övertidsarbete med det antal arbetstimmar som har planerats för frånvarotiden.

Ovan nämnda förändringars motsvarigheter bland annat i byråarbetstiden förhandlas om i samband med avtalsrundan. Parterna förhandlar också om en mer omfattande uppdatering av arbetstidskapitlet.

De nya avtalsbestämmelserna och detaljerade tillämpningsanvisningar jämte exempelfall meddelas i cirkulär efter avtalsrundan.

KT Kommunarbetsgivarna
Förhandlingsorganet för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Julkisen alan unioni JAU ry
Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf

Mer information:

Mari Keturi, förhandlingschef  JHL 050 461 9315
Minna Pirttijärvi, avtalsombudsman JHL 0400 885 017