Gå till innehållet

Kommunsektorns avtal sades upp

Huvudavtalsorganisationerna som representerar anställda inom kommunsektorn har i dag den 28 november sagt upp samtliga kommunala arbets- och tjänstekollektivavtal. Kommunsektorns avtal gäller fram till den 31 januari 2018.

Uppsägning av avtalen betyder att fackliga åtgärder kan vidtas inom kommunsektorn redan den 1 februari, om förhandlingarna inte framskrider eller parterna inte kommer fram till ett tillfredsställande resultat.

Avtalen sades upp vid huvudförhandlingsgruppens möte i dag.

Kommuner och samkommuner sysselsätter 421 000 anställda, utav vilka majoriteten omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Kommunala lärare, läkare och kommunal teknisk personal har egna avtal, och även dessa har sagts upp, liksom avtalet för timavlönade.

Huvudavtalsorganisationerna har samarbetat i beredning av mål som gäller löneförhöjningar och avtalstexterna. Kommunsektorns förhandlingar inleddes omedelbart och intensifieras efter årsskiftet.

Nu har offentliga sektorns löntagarorganisationer sagt upp alla offentliga sektorns arbets- och tjänstekollektivavtal.

Mer information:

Förhandlingsorganet för offentliga sektorns utbildade FOSU

ordförande Olli Luukkainen, tfn 0500 652 872

Julkisen alan unioni JAU

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL , ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo

Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer, ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085

TEHY, ordförande Millariikka Rytkönen, puh. 040 821 0028

Mer om JHL:s avtalsförhandlingar

JHL:s avtalsförhandlingar 2017-2018

JHL:s förhandlingsmål