Gå till innehållet

Förhandlingarna om statens tjänste- och arbetskollektivavtal började i dag

Statens arbetsmarknadsverk och löntagarnas huvudavtalsorganisationer inledde förhandlingarna om ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för statligt anställda i dag på måndag den 20 november.

Löntagarnas företrädare i förhandlingarna är Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Löntagarorganisationen Pardia.

Löntagarnas huvudavtalsorganisationer har berett ett antal gemensamma förhandlingsmål som gäller löneförhöjningar, avtalsbestämmelser och arbetslivets kvalitet. Viktiga förhandlingsteman är till exempel arbetshälsa, arbetstiderna, resor och personalrepresentanternas ställning.

I det första mötet fördes en allmän diskussion om såväl löntagarorganisationernas som arbetsgivarnas mål. Strävan var också att dra upp ett tidsschema för förhandlingarna och komma överens om förhandlingsförfarandena. Parterna ska presentera sina respektive förhandlingsmål i detalj i det nästa mötet. Förhandlingarna fortsätter 30.11.2017.

Statens gällande tjänste- och arbetskollektivavtal löper ut i slutet av januari 2018. I det första mötet gav löntagarorganisationerna också en officiell anmälan om uppsägning av det gällande avtalet. Vid statens ämbetsverk och inrättningar arbetar totalt cirka 70 000 tjänstemän och arbetstagare.

Mer information:

verksamhetsledare Jore Tilander, Juristförbundet (FOSU), 041 458 0030

förhandlingschef Kristian Karrasch, JHL, 040 728 9046

ordförande Niko Simola, Pardia, 040 566 8517