Gå till innehållet

JHL:s representantskap: Offentligt finansierade branscher har rätt till lönepåslag

Offentliga sektorns och offentligt finansierade tjänsters anställda borde under vinterns avtalsrunda få minst lika stora löneförhöjningar som industrisektorn, anser JHL:s representantskap.

Representantskapet accepterar inte arbetsgivarnas ståndpunkt enligt vilken arbetstagare inom offentligt finansierade branscher erbjuds endast extremt måttliga löneförhöjningar. Representantskapet anser att det nu är dags att sörja för offentligt anställdas köpkraft och löneutveckling. JHL ser klart att hela samhällets ska bära ansvar för att få de offentliga finanserna i balans, inte endast arbetstagarena inom offentliga sektorn.

Offentliga tjänster och offentligt stöd möjliggör ökad produktivitet för exporten.

 Representantskapet anser det viktigt att medlemmarnas arbetsvillkor utvecklas under avtalsrundan. Produktiviteten och resultatet ökar i takt med att man beaktar arbetshälsan och arbetstagarna kan påverka arbetet och arbetstiderna. När yrkesutbildningen förnyas och antalet lärande på arbetsplatsen ökar, krävs det klara och rättvisa spelregler för handledning av dem. Användningen av nollavtal måste tyglas i kollektivavtalen, eftersom vår regering inte ser det nödvändigt att tackla detta arbetsmarknadsproblem med tillräckliga lagstiftningsåtgärder.

JHL:s representantskap anser det viktigt att goda avtal framförhandlas inom alla JHL-branscher. För att säkerställa rättvisa kollektivavtal har JHL höjt sin fackliga beredskap bland annat genom att utbilda sina medlemmar i olika delar av landet. Vid behov har förhandlarna hela medlemskårens stöd i att uppnå förbundets förhandlingsmål.

JHL accepterar inte att kommuner och staten har börjat använda vård- och landskapsreformen som en grund för tidsbestämda anställningsförhållanden. Representantskapet understryker att arbetet inte tar slut på grund av reformen. Endast arbetsgivaren byts från kommun eller stat till landskapet eller landskapets bolag. Dessa arbetsgivarbyten betraktas som överlåtelser av rörelser direkt med stöd av lagen. JHL håller ett speciellt noggrant öga på grunderna för att använda tidsbestämda avtal allteftersom reformen skrider framåt.