Gå till innehållet

I goda händer-priset 2017 till Kaija Kaski i Västra Finlands Diakonianstalt

Sjukskötare Kaija Kaski från Ulvsby gör ett viktigt arbete vid rådgivningstjänsten för krigsinvalider i Björneborg. Västra Finlands diakonianstalt betjänar förutom krigsinvalider också krigsveteraner jämte makar, minröjare, personer som invalidiserats i militärtjänst samt lottor och smålottor som tjänstgjort under krigstid.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s I goda händer-pris 2017 gick till sjukskötare Kaija Kaski, 55. Priset delades ut på JHL:s Vårdfestival i Helsingfors den 2 november.  Kaski arbetar i rådgivningstjänsten för krigsinvalider vid Västra Finlands Diakonianstalt i Björneborg.

I goda händer-priset delas ut till personer, gemenskaper, kampanjer och projekt inom social- och hälsovården som genom sitt arbete ser till att de som behöver hjälp är i goda händer.

Rådgivningstjänsten för krigsinvalider handleder och stöder krigsinvalider i Satakunta samt deras makor, änkor och anhöriga som vårdar dem. Rådgivningstjänstens syfte är att trygga ett självständigt liv i det egna hemmet så länge som möjligt.

Arbetet kräver att de anställda är djupt insatta i klienternas behov, och Kaski gör hembesök i olika delar av Satakunta. Kaski och hennes arbetspar socialhandledare Helena Isoviita svarar för alla krigsinvalider i Satakunta, totalt cirka 170 klienter. Till deras klientel hör också krigsinvalidernas makar och redan framlidna krigsinvaliders änkor, tillsammans cirka 450 klienter.

Prisets mottagare valdes av Katja Ahola, som på våren valdes till JHL:s årets vårdare 2017.

– Detta är vårt kära hemlands jubileumsår och jag har personligen mycket stor respekt för våra krigsveteraner. Jag upplever att Kaija gör ett mycket utmanande och ytterst viktigt jobb i rådgivningstjänsten. Den alltjämt minskande skaran av veteraner är sina Kaijor värda, motiverar Ahola sitt val.

Kaski är utbildad till sjukskötare och dessutom vice förtroendeman, vice arbetarskyddsfullmäktig och vice ordförande i sin fackförening.

JHL:s Vårdfestival är en yrkesinriktad händelse som samlar ihop proffs och experter inom social- och hälsovård. Vårdfestivalen ordnas i år den 2–3 november i Helsingfors.

Mer information: JHL:s yrkesombudsman Riitta Vehovaara, 040 524 8876