Gå till innehållet

Kommunfackets union blev JAU

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys gemensamma förhandlingsorganisation Kommunfackets union har bytt namn och heter nu Julkisen alan unioni JAU.

JAU är en av kommunsektorns tre huvudavtalsorganisationer som förhandlar fram arbets- och tjänstekollektivavtal för branschen tillsammans med KT Kommunarbetsgivarna. JAU representerar cirka en tredjedel av de anställda inom kommunsektorn. JAU representerar också den personal som överflyttas till landskapen.

Som mål har JAU att främja ett hållbart och rättvist samhälle som stöder sig starkt på den offentliga sektorn. Tjänster som produceras med skattemedel ska ordnas som offentliga tjänster så att de övriga sätten att ordna tjänster stöder den offentliga serviceproduktionen. Finlands konkurrenskraft tryggas genom högklassig och jämställd offentlig service och en fungerande arbetsmarknad.

JAU vill trygga sina medlemmars ställning i vård- och landskapsreformen, eftersom goda tjänster förutsätter en professionell och motiverad personal. JAU påpekar att offentliga sektorns personal redan gjort sin del genom konkurrenskraftsavtalet. Därför kommer JAU inte att acceptera några som helst åtgärder som ytterligare stramar åt personalens ställning.

Mer information:

Maija Pihlajamäki, ordförande, Jyty, 0400 537 756

Päivi Niemi-Laine, ordförande, JHL, tfn 040 702 4772