Gå till innehållet

JHL-medlem Ilpo Tolonen är Årets Brandman 2017

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK har valt JHL-medlem Ilpo Tolonen till Årets Brandman.

Årets Brandman 2017 är JHL-medlem Ilpo Tolonen, en 61-årig räddningschef från Kymmenedalens räddningsverk.

Valet motiveras med Tolonens mångsidiga meriter som utvecklare av vattenräddning, skydd mot farliga ämnen samt oljeskydd.

Årets Brandman har valts sedan 1982. Årets Brandman utses av en kommitté som består av representanter från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och från andra centrala organisationer och aktörer inom brand- och räddningsbranschen.

Tolonen inledde sin karriär inom räddningsbranschen år 1983. Gnistan för yrket tändes under studentåret när Tolonen arbetade som sommarhjälp vid Kotka brandstation.

Tolonen har fortsatt att utbilda sig under sin karriär och 2008 övergick han till chefsuppdrag.

Han är en av de tre räddningscheferna vid Kymmenedalens räddningsverk.

– Jag sköter kontroller, brandsyner och riskhantering. Arbetsfält är intressant, eftersom det i området finns flera stora kemikalieanläggningar och träförädlingsverk, hamnar och järnvägsknutpunkter.

I det operativa brand- och räddningsarbetet deltog Tolonen senast under stormen Kiira år 2017. Han ledde räddningsarbetet med hjälp av den jourhavande brandmästaren.

Brandhjälten ser det som en stor ära att bli vald till årets brandman.

– Som yrkesbrandman kan man inte önska sig en större hyllning än så.

Till Kymmenedalens räddningsverk hör 37 brandkårer. Personalantalet är cirka 200 och till räddningsverket hör dessutom cirka 1 000 avtalsbrandmän.

Mer information:

Årets brandman, räddningschef Ilpo Tolonen, tfn 0447026213

Årets Brandman-kommitténs ordförande, räddningschef Seppo Lokka, 044 794 3671

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, brandkårschef Petri Jaatinen, 0400 535 441

Avtalsombudsman Hannu Moilanen, hannu.moilanen@jhl.fi, 040 310 1255