Gå till innehållet

JHL:s förnyade webbplats öppnas

JHL:s förnyade webbplats öppnas onsdagen den 20 september. Webbplatsen är planerad ur ett användarvänligt perspektiv och vi har ägnat särskild uppmärksamhet åt informationens sökbarhet.

Sidornas användbarhet och sökbarhet har förbättrats både genom att förnya webbplatsens struktur, men också med en förnyad sökfunktion, nyckelord och optimering.

Sidantalet har minskats och informationen är nu mer klart och koncist framlagd. Innehållet på webbsidorna har koncentrerats på det viktigaste och besökaren ska kunna hitta lätt framåt.

Nya funktioner är bl.a.

  • Google-baserad sökfunktion
  • Nyckelord
  • Enkel navigering mellan språkversionerna
  • Ett nytt pressrum som underlättar mediernas och samarbetspartners informationssökning
  • Vi har flyttat så mycket som möjligt från de gamla medlemssidorna och sidorna för aktiva till den öppna sidan. Vissa innehåll kräver dock fortsättningsvis inloggning, men på goda grunder.

Kompletteringen av de svenska och engelska sidorna fortsätter ännu.

Bekanta dig med JHL:s förnyade webbplats och delta i lotteri

Bekanta dig med JHL:s förnyade webbplats och delta i lotteri Du kan vinna ett presentkort till en elektronikaffär. Tävlingstiden är bara fem dagar, den 21– 25 september.

Tävlingen är slut.