Gå till innehållet

Vill du inte ha medlemskalendern 2016 så kan du spärra den

Du som är medlem i JHL har nu möjlighet att säga nej till att ta emot medlemskalendern i fortsättningen, det vill säga från och med kalendern för år 2016. Det gör du genom att logga in på Medlemsservice 24h. Samtidigt lönar det sig att kontrollera att din medlemsinformation i övrigt är up-to-date.

  • JHL:s medlemskalender 2016Logga/Gå in på Medlemsservice 24h.
  • Fortsätt till Medlemsuppgifter.
  • Klicka på Uppdatera din medlemsinformation längst ner på sidan.
  • Sätt en bock i rutan för ’Förbud att skicka medlemskalendern’.
  • Kontrollera och korrigera vid behov din medlemsinformation i övrigt.
  • Klicka på Spara (informationen överförs med en viss fördröjning, ändå senast dagen därpå).

Korrekta adressuppgifter är en förutsättning för att vi ska kunna ge god betjäning. Med möjligheten att blockera kalenderutskicket vill vi också tillmötesgå behov hos medlemmar som föredrar att använda till exempel e-kalendrar.