Gå till innehållet

Haltande lagförslag om andra studiets utbildning bör inte godkännas

Fackförbundet JHL är bekymrat över den förvirrade handläggningen av frågan om struktur- och finansieringsreform av utbildningen på andra stadiet. Bildningsutskottet blev inte klart med sitt betänkande inom utsatt tid, vilket betydde att regeringens proposition förföll. Förslaget gällde en förnyelse av systemet med att ge tillstånd för ordnande av gymnasie- och yrkesskoleutbildning.

Trots att lagförslaget om tillståndsförfarande förföll har Samlingspartiet önskat att paketets finansieringsdel, som i praktiken medför inbesparingar, sätts i verket.

– I och med att strukturreformen inte avancerar på det sätt som regeringen kommit överens om, borde man också avstå från det förslag som beskär finansieringen. Frågan är nu i statsrådets händer, betonar JHL:s ordförande Jarkko Eloranta.

– Kaos är det man får till stånd om penningnedskärningarna genomförs utan ett gemensamt beslut om hur de riktas. Bland de anställda i branschen finns 5 000 JHL-medlemmar, som verkligen är rädda för hur slumpbesluten drabbar läroanstalterna, säger Eloranta.

Att helheten förföll betyder också att det blir möjligt att återvända till innehållsfrågorna. Så bör man till exempel i den nya beredningen beakta personalens anställnings- och omställningstrygghet i tillräcklig utsträckning.

I vilket fall som helst brådskar det med att återuppta behandlingen av ärendet. Exempelvis vet man i dagens läge ingenting om hur statsandelarna för åren 2016–2017 ska fastställas. Nästa regeringen bör omedelbart ta upp frågan om utbildningen på andra stadiet.