Gå till innehållet

SASK:s studieresa till Colombia – ansökningar tas emot

Fackliga solidaritetscentralen SASK:s traditionella studieresa har i år Colombia som resmål. Om du vill komma med på resan, som äger rum i november, ska du ansöka senast den 29 mars.

Studieresan tar ungefär två veckor i anspråk. Preliminär tidpunkt är 21.11–6.12.2015. Datumen slås definitivt fast senare i mars när flygbokningarna har bekräftats. Studieresan bekostas av deltagarna själva.

I laget ryms 15 fackförbundsmedlemmar från olika branscher och olika delar av Finland, unga och äldre män och kvinnor. En finländsk reseledare, som även är tolk, reser tillsammans med gruppen.

Det slutliga programmet klarnar tidigt i höst, och fram tills dess har deltagarna möjlighet att framföra önskemål om besöksmål. SASK ordnar i september ett träningsveckoslut för gruppen.

SASK:s långvariga samarbetspartner i Colombia Escuela Nacional Sindical (ENS) svarar för reseförberedelser och praktiska arrangemang på resan. ENS är ett utbildnings- och forskningsinstitut som står Colombias fackföreningsrörelse nära. Dess kontor ligger i Medellin, som tillsammans med huvudstaden Bogota ingår i ruttplanen.

Läs om resan och erfarenheter av tidigare resor på SASK:s webbplats (på finska).

Ansök här (på finska).