Gå till innehållet

JHL: Kommunerna bör vara återhållsamma trots uppskovet med vårdreformen

JHL:s ordförande Jarkko Eloranta säger sig vara besviken över att vårdreformen skjuts upp. Det blev klart att så sker efter att riksdagens grundlagsutskott på torsdagen meddelade att det inte kunde förorda social- och hälsovårdsutskottets nya modell för hur social- och hälsovården skulle ordnas. Finansieringen och förvaltningen var fortfarande problematiska ur grundlagssynvinkel.

– Jag hoppas att nästa regering inte dröjer med att genomföra reformen, utan att den genast griper sig an frågan, säger Eloranta.

I och med att reformen har förfallit, är JHL:s ordförande bekymrad över hur kommunerna nu reagerar. Eloranta efterlyser moderation och eftertanke när det gäller frågan om outsourcing av social- och hälsovårdstjänster.

Han noterar också de många projekt med att bilda nya samkommuner som pågår runtom i landet.

– Även om det nu inte blev något av vårdreformen, så fortsätter dessa förberedelser i kommunerna. Det är synnerligen viktigt att de kommunanställda engageras i beredningen. Man bör beakta den personal som arbetar med basservice och hur det går med dessa anställda. Kommunerna måste ta väl vara också om dem, understryker Eloranta.