Gå till innehållet

Specialanslag för skolgångsbiträden: JHL uppmanar till aktivitet

JHL uppmanar sina medlemmar och fackligt aktiva att påverka de kommunala beslutsfattarna, så att kommunerna lämnar in ansökningar om specialbidrag för att anställa och utbilda skolgångsbiträden, det vill säga elevassistenter. Anslaget uppgår till 10 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar att det beviljar statliga specialunderstöd för att anställa skolgångsbiträden samt för deltagande i utbildning som anknyter till krävande specialundervisning för åren 2015–2016. Understödet beviljas för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

JHL:s ordförande Jarkko Eloranta välkomnar ministeriets ekonomiska satsning och uppmanar kommunerna att ta vara på den och ansöka om bidrag. Ansökningstiden löper ut den 16 mars 2015.

Information om anslaget liksom också ansökningsblanketter finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.