Gå till innehållet

JHL har öppnat en bloggsajt

JHL har öppnat en ny kommunikationskanal: JHL:s Blogg. Det är tänkt att bloggen ska bidra till mera mångsidighet i JHL:s externa information och göra det möjligt att snabbt reagera på inlägg i samhällsdebatten.

På sajten publicerar vi texter, foto- och videobloggar som har en koppling till finländskt arbetsliv, facket eller samhällsfenomen. Inget ämnesområde är uteslutet, så länge som det finns ett samband med JHL.

Sajten och bloggarna är i huvudsak finska, men vi har för avsikt att också engagera svenska skribenter, så att vi ska kunna publicera ett halvt dussin svenska bloggar om året. En av de fyra premiärbloggarna är avfattad på svenska och har ett nordiskt tema.

Bland skribenterna finns anställda, aktiva och medlemmar samt samarbetspartner. En självklar skribent är JHL:s ordförande Jarkko Eloranta, som i sin första blogg polemiserar med Kommunarbetsgivarna.

De som är intresserade av att blogga får gärna ta kontakt på e-postadressen blogi@jhl.fi.