Gå till innehållet

Eloranta: Rätt läge att precisera de anställdas ställning i vårdreformen

Dagens utlåtande från grundlagsutskottet om att förslaget till lag om vårdreform strider mot grundlagen utgör ett tillfälle att finslipa förslagets innehåll så att de anställdas ställning stärks, säger JHL:s ordförande Jarkko Eloranta.

– Lagförslaget har en hel del brister som gäller de anställdas ställning, konsekvenserna för personalen och formuleringarna om överlåtelse av rörelse. Ifall man inte reder ut oklarheterna innebär det att personalen hamnar i fullständigt underläge. Det innebär också att kommunerna, vårdområdena och de produktionsansvariga samkommunerna råkar i luven på varandra om vilken del av de anställda som flyttas över till vilken samkommun och vilka som i sin tur förblir i kommunernas tjänst, säger Eloranta.

Eloranta är av den uppfattningen att rättvisefrågan också måste ses i relation till hur rättvist och jämlikt de anställda bemöts, inte bara ur förvaltningsmodellens, finansieringens och demokratins synvinkel. Läget är för tillfället allra mest oklart för de anställda inom basservice och stödtjänster. Deras ställning måste förtydligas och lyftas upp på samma nivå som i fråga om den övriga personalen.

Nu anser JHL också att det är viktigt att beredningen av vårdreformen fortsätter i rask takt.

– Framskrider man nu målmedvetet och raskt, så förhindrar man att kommunerna genomför outsourcing panikartat, vilket oundvikligen kommer att ske, om man stannar upp och väntar passivt, konstaterar Eloranta.

När det gäller den fortsatta beredningen av vårdlagen, konstaterar Eloranta också att man bör beakta den service som stannar kvar inom kommunerna, då lagförslaget ses över.

– Den servicen bör tryggas och dess finansiering bör säkerställas, säger han.